Türkiye’nin Sağlık Turizmi Performansının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi (2004-2019)

Onur ÇETİN 
Kayseri University 0000-0003-2990-804X Türkiye

Öz

Sağlık turizmi küreselleşmenin etkisiyle son yıllarda hizmet sektörünün önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Buna bağlı olarak sağlık turizminin birçok sektörle etkileşim halinde olması ülke ekonomileri açısından ciddi gelir kaynaklarından biri olarak görülmesine yol açmıştır. Bu durum sağlık amaçlı ulusal ya da uluslararası ziyaretleri kapsayan sağlık turizmine olan ilgiyi arttırmıştır. Türkiye’nin sağlık turizmi alanında önemli gelişmeler kaydetmesi ve sektörün hızlı gelişme potansiyeli ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma Türkiye’nin sağlık turizm performansını belirlenen kriterlerden hareketle çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS yöntemi ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma neticesinde 2004-2019 yılları arasında sağlık turizm performansının en iyi ve en kötü olduğu yılları belirlemeye yönelik sıralama elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Türkiye’de sağlık turizm performansının en iyi olduğu yıl 2017 yılıdır. Buna bağlı olarak sağlık turizm performansının en iyi olduğu ikinci yıl 2016 ve üçüncü en iyi olduğu yıl 2019 olarak bulunmuştur. Buna karşın sağlık turizm performansının en kötü olduğu yıl 2004 yılı olurken; en kötü ikinci yıl 2005 ve en kötü üçüncü yıl ise 2006 yılı olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiSağlık EkonomisiTOPSIS YöntemiTürkiye

Kaynak: Çetin, O. (2022). TÜRKİYE’NİN SAĞLIK TURİZMİ PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (2004-2019) . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 12 (1) , 638-655 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.978142

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1906354

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: