Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü

Nurdan KUŞAT 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye

Eda ESEN  Bu kişi benim
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ) 0000-0002-0562-7801 Türkiye

ÖZ

Tarih boyunca insanların sağlıklarını kazanmak, korumak ve geliştirmek için alternatif yöntemlere, sağlık amaçlı seyahatlere ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Günümüzde ise sağlık içerikli turizm hareketliliği; bilgiye ulaşımın ve istenilen yerlere kolaylıkla seyahat edebilmenin verdiği rahatlıkla hız ve önem kazanmaktadır. İnsanlar, tedavi için uzun bekleme sürelerine katlanmamak, daha gelişmiş tedavi yöntemlerine ulaşmak ve bu amaçla gittikleri yerlerde tedavilerinin ardından tatillerini de geçirmek adına bu turizm türüne yönelimlerini artırmaktadır. Bu çalışmada amaç, bir turizm ülkesi olarak adledilen Türkiye’nin artan sağlık turizm gelirlerini de gözeterek, bu alternatif turizm sektöründeki rekabet gücünü belirlemeye çalışmaktır. Çalışmada Balassa (1965) tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (Revealed Comparative Advantage – RCA) hesaplama tekniği kullanılmış ve Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründeki rekabet avantajının oldukça yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiRekabet GücüRekabet AvantajıRCATürkiye

Kaynak: Kuşat, N. & Esen, E. (2022). Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 37-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/70189/1100673

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2362768

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: