Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında 2000-2020 Yılları Arasında Yayımlanan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Şükran PİRHAN 
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 0000-0001-8643-8633 Türkiye

Mehtap ETER

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 0000-0001-6138-2442 Türkiye

ÖZ

Sağlık turizminin son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelen bir hizmet sektörü olduğu görülmektedir. Bilhassa ülkelerin turizm gelirlerine önemli katkı sağlaması ve yeni iş imkânları sunması nedeniyle rekabetin arttığı bir sektör haline gelmektedir. Buna bağlı olarak ülkemizde yapılan akademik çalışmalarda bu konunun giderek daha fazla ele alındığı gözlenmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada 2000-2020 yılları arasında sağlık turizmi konusunda Türkiye kaynaklı yayınlanmış olan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Son yirmi yılda sağlık turizmi alanında yayınlanmış olan akademik çalışmaların yayınlanma yılları, kapsamları, yayın türleri, atıf sayıları ve uygulama alanlarına göre incelenmiştir. Çalışma sonucunda özellikle 2013 yılından itibaren sağlık turizmi alanındaki çalışmaların kayda değer bir şekilde artış gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmalarda en fazla Türkiye’nin sağlık turizmi ve potansiyelinin incelendiği, ayrıca il bazında bölgesel olarak sağlık turizmi potansiyeli araştırmalarının da yapıldığı gözlenmiştir. Sağlık turizminin pazarlaması, hizmet kalitesi, destinasyon imajı ve tüketici satın alma kararları ile müşteri memnuniyeti konularında çalışmalar yapıldığı gözlenmiştir. Sağlık turizminin ekonomik boyutuna yönelik önemli sayıda çalışmanın olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

SağlıkTurizmSağlık turizmibibliyometrik analiz

Kaynak: Pirhan, Ş. & Eter, M. (2022). Türkiye’ de Sağlık Turizmi Alanında 2000-2020 Yılları Arasında Yayımlanan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi . Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi , 3 (1) , 136-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bingolsaglik/issue/70319/1075451

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2261104

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: