Akademik Yayınlar

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ENSTİTÜSÜ olarak veriye dayalı bilimsel çalışmalarımızla, inovatif ve akademik yaklaşımlarımızla, bünyemizde yer alan uzmanlarımızın ve akademisyenlerimizin yayınları sayesinde ülkemizin sağlık turizmi vizyonuna katkıda bulunuyoruz. Sağlık turizmi alanına ilgi duyan tüm girişimciler, gönüllüler ve araştırmacılar için hem kendi yayınlarımızın, hem de dünya ülkelerinin ve Türkiye’nin bu alandaki örnek çalışmalarının incelenmesini sağlıyoruz. Bu sayede tüm paydaşlarla birlikte uluslararası sağlık turizmi uygulamalarına değerli katkılar verilebilmesini amaçlıyoruz.