Sağlık Turizmi İşletmeciliği Önlisans Programlarının Müfredat Analizi

Zuhal KAYAR 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3453-9608 Türkiye

Nurcan COŞKUN US
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9010-0192
Türkiye

Ayşe İSPİRLİ TURAN
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1397-0730
Türkiye

Selma DOĞANALP ÇOBAN
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU, KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-1113-5931
Türkiye

ÖZ

Günümüz dünyasında ve ülkelerin artan rekabet koşullarında turizme yönelik olarak daha fazla pay almak istemeleri turizm ürününün çeşitlendirilmesine yönelik önemli bir strateji haline gelmiştir. Bireyler, zaman kısıtı, maddi gerekçeler, uzman sağlık hizmeti vb. arayışlarla da turizmin ayrı bir branşı olan sağlık turizmi hareketine yönelmektedirler. Bu hususta başta Hindistan, Tayland, Singapur vb. Orta Asya ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde ülkeler bu yeni sektörden pay alabilmek amacıyla yarış halindedir. Ülkelerin konforlu, ekonomik ve uzman sağlık hizmeti sunumu sektörde sağlık turistlerince tercih edilebilir olmasını sağlayan önemli kriterlerdendir. Türkiye’de birçok diğer ülke gibi sektörde kendini göstermeye çalışan bir ülkedir. Kaliteli sağlık tesisi altyapısı, uzman sağlık personeli ve ekonomik sağlık hizmeti sunumu bu alanda ülkemizin önemli avantajları olarak görülse de sağlık turizmi yalnızca bu kıstaslardan ibaret değildir. Sağlık turistlerinin bir aracı kuruluş ile ülkeye giriş yaptığı ve hastane dışında da termal tesisler, konaklama tesisleri, rekreasyon alanları gibi birçok alanda hizmet aldığı düşünüldüğünde seyahatin başından sonuna kadar personelden memnun kalma hususu önem arz etmektedir. Sağlık turistinin her alanda profesyonel hizmet alabilmesi için sağlık turizmi bilgisine ve yetkinliğine sahip nitelikli personel yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı sağlık turizmi sektörüne yönelik insangücü yetiştiren ve ülkemizde 9 üniversitede aktif eğitim veren Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ön Lisans Programlarının müfredatlarının incelenerek çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim almalarını sağlayacak ortak bir müfredat önerisi vermek ve eğitimde bütünlük hedeflenmiştir. Çalışma verileri nitel araştırma yöntemi ve doküman analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Sağlık turizmi sektörünün hizmet sunumu ihtiyacına yönelik nitelikli insangücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Sağlık hizmetlerisağlık turizmi işletmeciliğimüfredat

Kaynak: Kayar, Z. , Coşkun Us, N. , İspirli Turan, A. & Doğanalp Çoban, S. (2022). SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ MÜFREDAT ANALİZİ . Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi , 5 (3) , 29-42 . DOI: 10.54537/tusebdergisi.1136279

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2509252

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: