Sağlık Turizmi Açısından Bir Örnek: İspendere

İrfan TAPAN

e-mail: nafrinapat.1989@gmail.com, ORCID No: 0000-0003-2925-9772

ÖZ

Geçmişten günümüze insanlar, hayatlarının farklı dönemlerinde birçok sağlık sorunuyla karşılaşmıştır. Bu sağlık sorunlarının bir kısmı stres, beslenme bozukluğu, bedensel ve zihinsel yorgunluklar, romatizma, solunum, sindirim ve dolaşım yollarındaki hastalıklardır. İnsanlar bu tür hastalıkları tedavi edebilmek için bazen kendi ülkelerinde çeşitli tedavi yöntemlerine başvururken bazen de sınırları aşarak dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ve sağlık imkânlarının da daha iyi olduğu ülkeleri tercih etmektedirler. Sağlık amacıyla gerçekleştirilen bu seyahatler ‘’Sağlık Turizmi’’ ni meydana getirmiştir. Sağlık turizmi tüm dünyada ilgi görmeye başlayan ve hızla büyüyen bir alternatif turizm türüdür. Sağlık turizmi de kendi arasında ‘’termal turizm’’, ‘’spa ve wellness turizmi’’ ile ‘’medikal turizm’’ olmak üzere içe ayrılır. Araştırma sahası olan İspendere (Malatya/Battalgazi) de termal turizm olan kaplıca ve içmece turizminin alanına girmektedir. Bu bölgenin tarihi uzun bir geçmişe sahip olup Osmanlı Devleti’nin zamanından bu yana insanlar şifa ve tedavi amaçlı olarak bölgeyi ziyaret etmektedirler. Günümüzde de Malatya ilinin Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde kalan bu bölge, Battalgazi belediyesi tarafından düzenlenerek sağlık turizmine kazandırılmış ve her yıl on binlerce kişi tedavi ve şifa bulmak amacıyla burayı ziyaret etmektedir. Hazırlanan bu çalışmada İspendere İçmecelerinin sağlık turizmi açısından önemi, içmecenin ne tür hastalıklara iyi geldiği, bölgenin SWOT analizi, avantajları, dezavantajları ve sorunları ile çözüm önerileri hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

TurizmSağlık TurizmiKaplıca Turizmiİspendereİspendere İçmeceleri

Kaynak: Tapan, İ. (2022). SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN BİR ÖRNEK: İSPENDERE . Fikriyat , 2 (1) , 34-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fikriyat/issue/71632/1061687

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2207422

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: