Türkiye’deki Sağlık Turizminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

Selçuk Buyrukoğlu  Şehnaz Altunakar Mercan

Öz

Birçok ülkede yarı kamusal mal niteliğinde olan sağlık hizmeti günümüzde önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ülke vatandaşları; ekonomik koşullar, sağlık hizmetlerinin kalite ve sunumu gibi birçok sebepten dolayı kendi ülkeleri yerine farklı ülkelere sağlık hizmeti almaya gidebilmektedir. Bu durum ise devletlerin ve özel girişimcilerin yapmış olduğu sağlık harcamalarının makroekonomik boyutunu daha da ön plana çıkarmaktadır. Her ne kadar turizm denildiğinde ülkeye tatil amaçlı gelen ziyaretçiler anlaşılsa da, sağlık amaçlı gelen ziyaretçiler de turist olarak kabul edilmekte ve turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır.


Bu çalışmada, öncelikle sağlık turizminden elde edilen gelirler ve sağlık turizmi amacıyla ülkeye giriş yapan ziyaretçi sayıları dikkate alınarak Türkiye’deki sağlık turizminin genel görünümüne yer verilmiştir. Sonrasında ise, 2002 yılının birinci çeyreği ile 2022 yılının dördüncü çeyreği (2002Q1-2022Q4) arasında Türkiye’ye sağlık hizmeti almak amacıyla gelen ziyaretçilerin gayrisafi yurtiçi hasılaya (büyümeye) etkisi incelenmiştir. Bu etkinin ölçülmesinde Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, sağlık turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiBüyümeToda-YamamotoTürkiye

Kaynak: Buyrukoğlu, S., & Altunakar Mercan, Ş. (2023). TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47(2), 227-234.

Erişim: http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/81667/1380098

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: