Türkiye Sağlık Turizmi Stratejileri Kapsamında Termal Destinasyonların Değerlendirilmesi

Doç. Dr. İsmail Şimşir & Dr. Fatih Seyran

Yerli ve yabancı turistlerin başlıca tercihleri arasında yer alan termal turizm, aynı zamanda sağlık turizmi seçenekleri arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Termal kaynaklar özellikle rehabilitasyon gerektiren veya kalıcı hasar bırakan bazı rahatsızlıkların kısmen iyileştirilmesi amacıyla tercih edilmektedir. Bu kapsamda termal tesislerde sunulan sağlık hizmetleri ise balnoterapi, klimoterapi, peloidretapi, SPA, wellness gibi farklı alternatif yöntemlerle desteklenmektedir. Dünyada özellikle Orta Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde yaygın şekilde yapılan termal turizm, bu sayede ülkeler için de önemli bir gelir kapısı olmaktadır. Türkiye; termal turizm kaynakları açısından Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise ilk 7 ülke arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki şehirler termal turizm destinasyon zenginliği açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Sağlık turizminin geliştirilmesi eylem planı hedefleri arasında 2018 yılı için termal turizmde 100 bin yatak kapasitesi, 600 bin tedavi amaçlı olmak üzere toplamda bir milyon 500 bin yabancı turiste hizmet sağlamak ve bu sayede 3 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yer almıştır. 2017-2023 yıllarını kapsayan uzun dönem termal turizm master planında ise 500 bin termal yatak kapasitesinin işletmeye açılması planlanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin termal turizmde belirlediği hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin incelenmesi ve ileriye dönük belirlenen diğer hedeflerinin ise hangi aşamada olduğunun belirlenmesidir. Bu kapsamda özellikle COVID-19 pandemi sürecinde sağlık turizmi kapsamında Türkiye termal turizm hedeflerinin hangi ölçülerde etkilendiği ve pandemi sonrasında bu hedefleri etkilemesi beklenen olası gelişmelerinin neler olabileceği açıklanmıştır.

Anahtar Kelimler: Sağlık turizmi, Termal turizm, Termal destinasyon, Covid-19

Kaynak: 5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı

Atıf: Şimşir İ, Seyran F. Türkiye sağlık turizmi stratejileri kapsamında termal destinasyonların değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi; Van (Çevrimiçi); 24-26 Eylül 2021 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-625-8009-05-7

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: