COVID-19 Pandemi Süreci Sonrasına Yönelik Türkiye Sağlık Turizmi Stratejilerinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

Dünyadaki birçok ülke için önemli bir kazanç kaynağı haline gelen sağlık turizmi, turistler açısından da ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine ekonomik ve kaliteli bir şekilde ulaşabilme fırsatı olarak değerlendirilmektedir. Sağlık turizminde öne çıkan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Ülkemiz; coğrafi konumu, termal kaynakları, nitelikli sağlık altyapısı ve cazip destinasyon seçenekleri sayesinde bir çok ülke vatandaşının tercih nedeni olmaktadır. Türkiye, sağlık turizminin geliştirilmesi programı eylem planına göre yaklaşık 1 milyon 500 bin sağlık turistinden toplam 9 miyar ABD doları gelir elde etmeyi planlamaktadır. COVID-19 pandemi sürecinde ise tüm ülkelerde uygulanan kısıtlamalar ve tedbirler nedeniyle sağlık turizmine olan talep doğal olarak azalmıştır. Oysaki pandemi sonrasında gerçekleşmesi beklenen normalleşme süreçlerinde ülkemizin sağlık turizmi açısından önemli avantajlarının olabileceği değerlendirilmektedir. Nitekim pandemi sürecinde meydana gelen değişiklikler Türkiye için bazı yönlerden olumsuz olduğu kadar, bazı yönlerden ise olumlu değişikliklere kapı aralayabilecektir. Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemi süreci sonrasına yönelik Türkiye sağlık turizmi stratejilerinin çeşitli yönleriyle değerlendirilmesidir. Bu bağlamda SWOT analizi ile yapılan incelemede Türkiye’de sağlık turizmi açısından pandemi sonrasında ortaya çıkması beklenen güçlü ve zayıf yönler belirlenmiştir. Çalışma kapsamında dış çevreden kaynaklanan tehdit ve fırsatlara da yer verilmiş, sonuç kısmında ise pandemi süreci sonrasında Türkiye sağlık turizminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemler konusunda önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Destinasyon, SWOT Analizi

Kaynak: Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi

Atıf: Seyran F. Covid-19 pandemi süreci sonrasına yönelik Türkiye sağlık turizmi stratejilerinin swot analizi ile değerlendirilmesi. Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi; Konya (Çevrimiçi); 30 Eylül-2 Ekim 2021 (Özet Metin Bildiri). E- ISBN: 978-625-7517-45-4

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: