Medikal Turistlerin Tercih Nedenleri: Samsun İli Örneği

Yaşar DEMİR, Pınar ORUÇ, Yusuf Alper BAŞTÜRK, İshak Suat ÖVEY

Bu çalışma, Amerika, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen medikal turistlerin Samsun ilinde hizmet veren hastaneleri tercih nedenlerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın kapsamını, Samsun ilinin Canik ilçesinde hizmet veren iki özel hastaneye 1 Ocak 2020- 29 Şubat 2020 tarihleri arasında gelen medikal turistler oluşturmaktadır. Bu süre içerisinde belirtilen hastanelere gelen 111 medikal turiste anket uygulaması yapılmıştır. Katılımcılara demografik faktörler ve Samsun ilini tercih sebepleriyle ilgili sorular sorulmuş ve elde edilen veriler SPSS v.25 programında değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Amerika, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden gelen katılımcıların Samsun ilinde hizmet veren hastaneleri ziyaret tercihlerinin, tedavi ücretlerinin uygun olması, teknolojik ekipmanların yeterliliği, hekimlerin uluslararası tanınırlığının olması olduğu görülmüştür. Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler konaklama hizmetlerinin yeterli seviyede olduğunu ve aracı kurumlarla olan iletişimin iyi seviyede olduğunu ifade etmişlerdir. Orta Doğu ülkelerinden gelen medikal turistlerin ise Samsun ilini seçmelerinin dini yakınlıktan dolayı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: Medikal Turizm, Medikal Turizm Tercihleri, Medikal Turist, Samsun

Kaynak: Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Haziran, s. 18-30, 2020.

Atıf: Demir, Y. , Oruç, P. , Baştürk, Y. A. & Övey, İ. S. (2020). Medikal Turistlerin Tercih Nedenleri: Samsun İli Örneği. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (1) , 18-30.

Erişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/turek/issue/55422/721410

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: