Turizm Ve Sağlık Turizminde Talep Tahmini Çalışmaları: Bir Alan Yazın Taraması

Süleyman ŞAHİN BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9621-430X Türkiye

Dilek EREN BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

0000-0002-8868-9687 Türkiye

ÖZ

Turizm talebinin tahmini gelecekte ülkelerin karar vericilerinin turizmde doğru planlama yapabilmesi amacıyla en çok kullanılan yöntemleri oluşturacaktır. Bu tahminleme sayesinde kullanılacak iş gücü, mal ve hizmet üretiminde verimli sonuçlar sağlanabilecektir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de ve Türkiye dışında gerçekleştirilmiş olan talep tahminleri çalışmalarının incelenmesidir. Bu çalışma için alan yazın taranması yapılırken, kalitatif ve kantitatif yöntemlere ait çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Alan yazın taraması 1990- 2022 yılları arasında yapılan çalışmalardır. Aşağıda iki ayrı başlık altında bulunan makaleler incelenmiş olup, detaylı bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Talep TahminiTurizmSağlık TurizmiRegresyonZaman Serileri.Science Demand ForecastingTourismHealth Tourism.

Kaynak: Şahin, S. & Eren, D. (2022). TURİZM VE SAĞLIK TURİZMİNDE TALEP TAHMİNİ ÇALIŞMALARI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI . Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 6 (2) , 191-216 . DOI: 10.46452/baksoder.1181961

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2678927

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: