Sağlık Turizminde Web 5.0’a Doğru Gelişmeler: Sistematik Derleme

Betül Akalın  Mehmet Beşir Demirbaş

https://doi.org/10.55050/sarad.1321744

Öz

Günümüzde internet teknolojisi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Gazeteler, televizyonlar gibi geleneksel medyalara olan ilgi gün geçtikçe azalma eğilimi göstermektedir. Teknoloji bugün tüm alanlarda kullanıldığı gibi sağlık turizminde de kullanımı önemlidir. Bu kapsamda çalışma, Web 4.0 ve Web 5.0 teknolojilerinin sağlık turizmi açısından önemi, kullanım alanları ve potansiyel yeniliklerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Sistematik derleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada literatürdeki makaleler, raporlar, kitaplar ve tezler incelenerek sağlık turizminde WEB tabanlı dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin kapsamlı bir tarama yapılmıştır. Yapılan sistematik derleme sonucunda, Metaverse, Oyunlaştırma, Sanal Gerçeklik, Sosyal Medya, Mobil Uygulamalar ve WEB teknolojilerinin sağlık turizmi açısından değerlendirilmesi muhtemel alanlar olduğu belirlenmiştir. Bu teknolojilerin sağlık turizmi alanında özellikle ülke tanıtımları, iletişim, konaklama ve güvenlik gibi konularda sağlık turistlerine rehberlik etme potansiyeli bulunmaktadır. Bu da sağlık turistlerinin tercih etme davranışını olumlu yönde etkileyebilir. Türkiye gibi sağlık turizmi açısından önemli bir ülkenin, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bu teknolojileri kullanması büyük bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca, Metaverse, Oyunlaştırma ve Sanal Gerçeklik gibi teknolojilere yönelik projelerin desteklenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kurumların teşvik edilmesi, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki rekabet gücünü artırabilir.

Anahtar Kelimeler

dijitalleşmeweb teknolojilerisağlık turizmiweb 4.0web 5.0

Kaynak: Akalın, B., & Demirbaş, M. B. (2024). SAĞLIK TURİZMİNDE WEB 5.0’A DOĞRU GELİŞMELER: SİSTEMATİK DERLEME. Sağlık Ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 6(1), 48-65. https://doi.org/10.55050/sarad.1321744

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarad/issue/80061/1321744

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: