Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği

Muharrem AVCI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0002-0264-1181 Türkiye

Yavuz Selim DENİZ  Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 0000-0002-1452-0408 Türkiye

ÖZ

Turizm geniş kitlesel hareketliliğin meydana geldiği canlı bir sektördür. Dinamik ve genç bir alan olması nedeniyle yeni destinasyonları farklı alanlarda değerlendirme imkânı sağlamaktadır. Alternatif turizm bu noktada sektör geneline müdahil olmakta turizmin canlandırılmasında kilit rol oynamaktadır. Günümüzde 100’ün üzerinde aktif alternatif turizm çeşidi tespit edilmiştir. Tabiat turizmi ve sağlık turizmi bunlardan bazılarıdır. Tabiat turizmi bütünüyle insanı cezbeden, var oluşun kaynağını temsil eden ilahi düzenin yeryüzündeki temsilidir. Bu yüzden insan tabiat ile bir araya geldiğinde ruhunda ve bedeninde ferahlık, rahatlık ve dinginlik hissetmektedir. Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ve içerisindeki Ilıca Şelalesi tabiatın harika bir eseridir. Bu çalışmada Kastamonu Horma Kanyonu’nu ziyaret eden yerli turistlerin, beden ve ruhlarında meydana gelen değişim ve kişisel deneyimlerini ölçmek ve bir psikoterapi yöntemi olan terapöti alanında kullanımına ilişkin uygunluğun tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiTabiat TurizmiRekreasyonKastamonu

Kaynak: Avcı, M. & Deniz, Y. S. (2022). Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 51-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/70189/1116877

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2428605

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: