Türkiye’de Sağlık Turizminin Niş Pazarı; Bağımlılık Tedavi Merkezleri

Şennur AŞIKOĞLU  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK TURİZMİ DOKTORA PROGRAMI 0000-0002-8218-6333 Türkiye

İshak Suat ÖVEY ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

0000-0002-0392-4386 Türkiye

ÖZ

Sağlık turizmi, sağlık hizmeti almak için sınır ötesi seyahat etmek olarak tanımlanır. Hizmet ihracatı olması nedeniyle sağlık turizmi gelişmekte olan ülkeler için önemli bir döviz kazandırıcı sektördür. Türkiye’de sağlık turizmine hizmet veren kuruluş sayısı hızla artmakta olsa da sektör hedeflenen büyüme düzeylerine ulaşamamıştır.
Niş pazar, piyasada kimsenin aklına gelmemiş, fark edilmemiş özel bir hizmet grubu ile bu hizmete özellikle ihtiyaç duyan kitleye, beklentilerini tatmin edecek mal veya hizmeti arz eden bir pazar bölümüdür. Bu farklı mal veya hizmete gereksinim duyan müşteri grubu, sunucunun belirlediği fiyatı ödemeye hazırdır.
Küresel pandemi süreciyle alkol, madde, çoklu madde ve reçeteli ilaç bağımlılıklarının arttığı bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde bağımlılık tedavileri sosyal güvenlik kapsamında yapılmaktadır. Bağımlılık tedavisi için sınır ötesi, tatil imkanları ile birleştirilmiş otel konseptinde tesislerin orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki kişiler tarafından tercih edildiği bilinmektedir. Malezya, Hindistan, Tayland, Singapur gibi sağlık turizmi gelirleri yüksek olan ülkeler, otel konseptinde bağımlılık rehabilitasyonu yapan tesislere sahiptirler. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık turizmi sektöründe hizmet veren otel konseptli bağımlılık tedavisi merkezlerinin olmayışına dikkati çekmek, bu alandaki talebin varlığını göz ününe sermek ve sağlık turizmi sektöründe hizmet sunacak bağımlılık tedavisi yapan tesislere ihtiyaç olduğuna ilişkin bir öngörü ortaya koymaktır. Çalışma konusu alandaki veriler ve literatür ile desteklenerek kavramsal olarak ele alınmıştır.
Sonuç olarak Türkiye’de bağımlılık tedavisinin hastaneler bünyesindeki kliniklerde, AMATEM’lerde ve muayenehanelerde yapılmakta olduğu görülmüştür. Türkiye’de bağımlılık tedavisi alanında uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık turizmi yetki belgesine sahip, arınma köyü benzeri tesislerin olmadığı tespit edilmiştir. Devlet teşvikleriyle oldukça cazip hale gelen sağlık turizmi sektöründe, bağımlılık tedavisini tatil imkanları ile birleştiren tesisler niş pazar olarak belirlenmiştir ve bu alanda girişimciliğe ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Niş Pazar, Bağımlılık Tedavisi, Girişimcilik
Jel Kodları: I15, Z32, M13

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiNiş PazarBağımlılık TedavisiGirişimcilik

Kaynak: Aşıkoğlu, Ş. & Övey, İ. S. (2022). Türkiye’de Sağlık Turizminin Niş Pazarı; Bağımlılık Tedavi Merkezleri . EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) , 6 (11) , 41-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr/issue/74531/1158957

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2584050

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: