Sağlık Turizmi Ve Hibe Destekleri: Türkiye’de Kalkınma Ajansları

Betül AKALIN İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi 0000-0003-0402-2461 Türkiye

Mehmet Beşir DEMİRBAŞ  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ (DR) 0000-0002-5137-0496 Türkiye

ÖZ

Sağlık turizminin son yıllarda daha popüler hale gelmesinin sebebi kolay seyahat imkanları, teknolojik gelişmeler ve sağlık hizmetlerinde yaşanan yeniliklerdir. Bu durum ülkelerin sağlık turizmine yönelik ulusal çapta stratejiler geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Türkiye 2023 yılı turizm stratejisi eylem planlarında sağlık turizmine özel önem verilmiş ve bu alanda çalışmaların yapılacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda Kalkınma Ajanslarına ait 2015 ve 2022 yılları arasında açılan sağlık turizmi konulu hibe duyuruları sistematik derleme yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma ile Türkiye’de sağlık turizmi, kalkınma ajanslarının görev ve yetkileri ile kalkınma ajanslarının sağlık turizmine yönelik açtıkları hibe çağrıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucuna göre, Türkiye’de Kalkınma Ajansları sağlık turizmini desteklemek amacıyla 2015 yılından itibaren 7 yılda 196 Milyon TL destek sağlamışlardır. Bu desteklerin gelecekte artarak devam edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık turizmiMedikal turizmKalkınma ajansıTeşvik

Kaynak: Akalın, B. & Demirbaş, M. B. (2022). SAĞLIK TURİZMİ VE HİBE DESTEKLERİ: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI . Abant Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 648-663 . DOI: 10.11616/asbi.1095202

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2339764

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: