Türkiye Sağlık Turizmi Endüstrisinin Toplam Faktör Verimliliği Analizi

Ramazan GÖRAL  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ

0000-0003-0918-6537 Türkiye

ÖZ

Bu makale, 2010’dan 2019’a kadar olan dönemde Türkiye Sağlık Turizmi Endüstrisinin Toplam Faktör Verimliliğini (TPF) ölçmektedir. TPV’yi ölçmek için Malmquist Endeksi yöntemi kullanılmıştır. Ölçüm için gerekli veriler Sağlık Bakanlığı ve TÜİK istatistiklerinden elde edilmiştir. Ölçüm sonuçlarına göre teknolojik değişim, ilgili dönemde sağlık turizmi endüstrisinin toplam faktör verimliliği değişimini olumsuz anlamda etkileyen baskın faktördür. Bu durum Türkiye’nin sağlık endüstrisinin büyüme modelini girdi/çıktı faktörlerinin yönlendirildiği bir yönetim modelden yenilikçi teknolojiler tarafından yönlendirilen bir modele dönüştürülmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

VerimlilikToplam Faktör VerimliliğiMalmquist Endeksi

Kaynak: Göral, R. (2022). Türkiye Sağlık Turizmi Endüstrisinin Toplam Faktör Verimliliği Analizi . Selçuk Turizm ve Bilişim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 24-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/stbad/issue/68708/1077868

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2270477

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: