Türkiye İçin Uluslararası Sağlık Turizmi Talebinin Kantitatif Çerçevede Değerlendirilmesi

Yunus Emre ÖZTÜRK  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6178-6129 Türkiye

Mehmet ÖZCAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9082-0894 Türkiye

ÖZ

Sağlık Turizmi kavramı, turizm araştırmaları literatüründe önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Sağlık turizmi insanların tedavi amacıyla yaşadıkları bölge dışında bir yere seyahatlerini içerir. Sağlık turizmi sağlık amaçlı uluslararası hareketlilik potansiyelini kullanarak sağlık kurumlarının gelişmesine ve büyümesine imkân veren bir sektördür. Doğal imkânlarından ve göreli düşük seyahat maliyetlerinden ötürü Türkiye küresel sağlık turizmi pazarında önemli bir oyuncu olabilir. Bu nedenle son yıllarda çeşitli kurumlar Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini araştırmaya başlamıştır. Bu çabalara katkı sağlamak amacı ile çalışma Türkiye’ye yönelen sağlık turizmi talebini ampirik olarak modellemeye odaklanmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için üç adet model kurulmuş ve tahmin edilmiştir. Sonuçlar iki önemli hususa dikkat çekmektedir. Öncelikle Türkiye’nin sağlık turizmi için kullanılabilir verileri yetersiz ve zayıftır. İkinci önemli sonuç olarak, sağlık turistlerinin geçmiş ziyaretlerden edindiği tecrübe ve deneyimin Türkiye’nin sağlık turizmi ziyaretçi sayısı üzerindeki etkisinin zayıf olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Sağlık Turizmi,Turizm Talep Fonksiyonu,Hendry Tahmin Yöntemi

Kaynak: Öztürk, Y. E. & Özcan, M. (2022). Türkiye İçin Uluslararası Sağlık Turizmi Talebinin Kantitatif Çerçevede Değerlendirilmesi . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13 (33) , 1-13 . DOI: 10.21076/vizyoner.806991

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1332936

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: