Sağlık Turizminde Yeni Bir Uygulama: “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi”

Meryem AKOĞLAN KOZAK  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0577-1843 Türkiye

Zeynep ŞAHİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye

ÖZ

Çalışmada, son yıllarda sağlık turizmi kapsamında önemli bir konu olan “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” ele alınmıştır. Bu belge, bir hastanede medikal turizm hizmeti verilmesi için alınması gereken zorunlu bir sertifikadır ve turistlere verilen sağlık hizmetleri ile ilgili standartları göstermesi bakımından önemlidir. Son yıllarda sağlık turizmi bağlamında artan turist gelişlerinin kontrol ve güvence altına alınması gerekçesi gündeme gelen bir uygulamadır. Bu belgeye sahip olduğu halde, gerekli standartları sürdürmek konusunda yaşanan sorunların belirlenmesi ise bu çalışmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda Mersin’de, sağlık turizmi yetki belgesi almış 10 hastanede bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler manuel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, medikal turizm hizmetleri veren hastanelerde “Sağlık Turizmi Birimleri” ve “Sağlık Turizm Yetki Belgesi” almış olmanın zorunlu olduğunu ve bu birimin, çeşitli iletişim işlerinin yanı sıra otelcilik, transfer ve tedavi işlerini planladığını göstermiştir. Yetki belgesi almış olmanın hastanelere rekabette üstünlük, fiyatlandırmada kolaylık, kalitede artış yönünde katkılar sağladığı görülmüştür. Ayrıca, tüm hastanelerdeki sağlık turizmi birimi çalışanları yetkilendirme belgesinin öneminin farkındadırlar.

Anahtar Kelimeler

Sağlık turizmiyetki belgesiMersin

Kaynak: Akoğlan Kozak, M. & Şahin, Z. (2022). SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ BİR UYGULAMA: “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” Mersin . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 107-122 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/74441/1181853

Erişim: http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/download/article-file/2678398

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: