Sağlık Turizmi Hastaları İçin Kişisel Sağlık Bilgi Sistemleri

Yasemin AYDÖNER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2389-8517 Türkiye

ÖZ

“Sağlık Turizmi Hastaları İçin Kişisel Sağlık Bilgi Sistemleri” adlı eser 2021 yılında Dr. Banu Fulya YILDIRIM tarafından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ ve Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray SOYDAN’ ın danışmanlığında hazırlanan “Bilgi Sistemi Olarak E-Nabız Uygulamalarının Sağlık Turizmi Hastaları İçin Geliştirilmesi: Bir Model Önerisi” başlıklı doktora tezinin kitaplaştırılmış halidir.

Anahtar Kelimeler

Kişisel Sağlık Bilgi SistemleriBanu Fulya YıldırımSağlık Turizmi

Kaynak: Aydöner, Y. (2022). Sağlık Turizmi Hastaları İçin Kişisel Sağlık Bilgi Sistemleri . Bilgi Yönetimi , 5 (1) , 203-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/69559/1137379

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2513438

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: