Sağlık Turizmi Kapsamında Aşı Turizmine Genel Bakış: Covid-19 Pandemisi Süreci Örneği

Oğuz ÇAM 
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 0000-0003-3222-3367 Türkiye

Hakkı ÇILGINOĞLU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0002-6787-3397 Türkiye

Öz

Geleneksel derleme tipinde olan bu çalışmada amaç, COVID-19 pandemisi sürecinde aşı turizmini genel bir perspektiften değerlendirerek sağlık turizmi kapsamında ele almaktır. Çalışma, COVID-19 pandemisi zamanında aşı turizmi ile ilgili bilgilere ışık tutmak, genel olarak aşı turizminin önemi ve potansiyelini sağlık turizmi kapsamında değerlendirmek yönünden önem arz etmektedir. Çalışmanın, teorik ve pratik yönlerden sağlık ve turizm alanyazınına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Aşı turizminin COVID-19 pandemisi sürecinde önemli mevcut ve potansiyel etkileri söz konusudur. Aşı turizmiyle ilgilenen birçok ülkenin olduğu ve bu kapsamda çeşitli çalışmalarda bulunulduğu bilinmektedir. Çeşitli etkenlere bağlı olarak (istek ve gereksinim, zaman, sağlık durumu, ekonomik gelişim, bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişim, farklılaşan hayat şartları vb. gibi) aşı turizmi faaliyetleri değişiklik gösterebilir ve bunların fiyatlarında farklılaşmalar görülebilir. Çalışmada sonuç olarak; aşı turizminin yeni bir kavram olarak ortaya çıktığı, COVID-19 pandemisi sürecinde aşı turizmine büyük bir ilgi gösterildiği ve günümüzde de bu ilginin devam ettiği, birçok ülkenin aşı turizmi kapsamında çalışmalar yürüttüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiAşı TurizmiCOVID-19PandemiSağlık

Kaynak: Çam, O. & Çılgınoğlu, H. (2022). SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA AŞI TURİZMİNE GENEL BAKIŞ: COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 220-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/72444/1068036

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2231993

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: