Sağlık Turizmi İşletmeciliği Öğrencilerinin e-Sağlık Okuryazarlığı Üzerine Bir İnceleme

Ayşe ALTAY Bir kuruma bağlı değildir 0000-0001-7381-4310 Türkiye

Enis Baha BİÇER  SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0002-1624-4988 Türkiye

ÖZ

Sağlık ile internetten bilgi edinme, doğru bilgiyi ayırt edebilme, uygulayabilme durumu e-sağlık okuryazarlığı kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmanın en temel amacı sağlık turizmi işletmeciliği öğrencilerinin e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinin belirlenmesidir Çalışmanın örneklemini 7 farklı üniversitede (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi) eğitim gören 524 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 52 sorudan oluşan online anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerin yaşı, anne ve baba mesleği, cinsiyeti, gelir durumu gibi sosyo-demoğrafik bilgileri e-sağlık okuryazarlık düzeylerini etkilemediği, bilgisayar sahibi olan ve internet erişimi olan öğrencilerin e-sağlık okuryazarlık düzeyi daha yüksek olduğu, internette çok vakit geçiren öğrencinin e-sağlık okuryazarlığı düzeyinin etkilendiği ayrıca internette sağlık ile ilgili araştırma yapması öğrencinin e-sağlık okuryazarlık düzeyini artırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık Turizmisağlık okuryazarlığıe-sağlık okuryazarlığı

Kaynak: Altay, A. & Biçer, E. B. (2022). Sağlık Turizmi İşletmeciliği Öğrencilerinin e-Sağlık Okuryazarlığı Üzerine Bir İnceleme . Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi , 4 (2) , 1-21 . DOI: 10.54089/ecider.1161203

Erişim: http://ecider.cumhuriyet.edu.tr/tr/download/article-file/2593115

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: