Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Aracı Kuruluşların Web Sitelerinin İçerik Analizi İle İncelenmesi

Özlem GEDİK  AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0840-0765 Türkiye

Sevim AYDOĞAN Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 0000-0002-6075-0546 Türkiye

Murat GEDİK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5322-0205 Türkiye

ÖZ

Bu araştırmada Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi alanında yetki belgesi almış aracı kuruluşların web sitelerinin incelenerek belirli kriterler etrafında değerlendirilmesi ve var olan eksikliklerin yol açabileceği sonuçlara dair politika yapıcılara önerilerin sunulması amaçlanmaktadır. İçerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada aracı kuruluşların büyük çoğunluğunun web sitelerinde dikkat ettiği ve bulunmasına özen gösterdiği iki kriter kurumsal bilgi içeriği ve çok dillilik seçeneği olarak tespit edilmiştir. Canlı destek hizmet sunumu ve sağlık turizmi hakkında bilgi sunumu ise tam tersine oldukça düşük oranlarda kalan kriterler olarak yer almıştır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı veya sektörel birlikler tarafından alınacak kararlarla birlikte web sitelerinde standart bulunması gereken bilgiler ve içerikler belirlenebilir. Tüm bu faaliyetler, sağlık turizmine katılan bireylerin bilgilendirilmesini, memnuniyetlerini, doğru sağlık tesisini seçmesini, hizmetin detaylarını ve tekrar sağlık turizmine katılma niyetini etkileyebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, Aracı kuruluşların web siteleri, İçerik analizi, Sağlık Bakanlığı

Kaynak: Gedik, Ö. , Aydoğan, S. & Gedik, M. (2022). INVESTIGATION OF THE WEBSITES OF INTERMEDIARY INSTITUTIONS WITH HEALTH TOURISM AUTHORIZATION CERTIFICATE . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 8 (3) , 352-361 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/74814/116016

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2588818

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: