Ülke Markalaşmasında Turizm Sektörü: Türkiye’de Sağlık Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme

Görkem İLDAŞ  MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8745-5566 Türkiye

ÖZ

Türkiye’de sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sahip olunan kaynaklar katma değeri en yüksek turizm türlerinden biri olan sağlık turizmine olan ilgiyi artırmıştır. Küreselleşme, uluslararası işbirlikleri, kişilerin seyahat olanaklarının genişlemesi, yaşlı nüfusun artması, sağlıklı ve uzun yaşamak isteyen insanların bilinçlenmesi, dijitalleşmenin etkisiyle yeni tedavi yöntemleri hakkında kişilerin anında bilgi sahibi olabilmesi gibi etkenler neticesinde sağlık turizmi ülkelerin kendilerini tanıtmaları, itibarlarını yükseltmeleri için günümüzde kritik bir öneme sahiptir. Bir mevsime bağlı kalmaksızın yıl genelinde hizmet verilebilen sağlık turizmi hem bu yönüyle hem de sahip olduğu hedef kitle çeşitliliği sebebiyle diğer turizm türlerinden ayrışmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık turizminde yapılan tanıtım çalışmalarını ulusal ve uluslararası boyutta tartışarak, genel ülke tanıtım stratejileri içerisinde sağlık turizminin yerini incelemektir. Literatür analizine dayalı olarak yapılan bu çalışmada ülkenin sahip olduğu potansiyeli tespit ederek, hedef kitlelere uygun oluşturulabilecek farklı tanıtım stratejilerini ve yöntemlerini tartışmak ve iletişim faaliyetlerini ele almak amaçlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye’nin sağlık turizmini iyi yönetebilirse termal kaynakları, yetişmiş insan gücü, ve son teknolojilere adapte olmuş tedavi yöntemleri sebebiyle uluslararası hastalar tarafından özellikle bazı branşlarda estetik, göz hastalıkları, diş hekimliği, kadın hastalıkları, kulak burun boğaz, fizik tedavi ve rehabilitasyon,…- yıllar içinde artarak tercih edilen
bir ülke olduğu görülmüştür. Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanan seyahat kısıtlamaları, medikal turistlerin değişen öncelikleri, ülkelerin sağlık politikalarındaki karneleri hız kazanan sağlık turizmini doğrudan etkilemiştir. Bu bağlamda bu krizi iyi yöneten ülkelerin sağlık turizminde itibarını ve güvenirliliğini artıracağı öngörülmektedir. Sağlık turizmini ülke markalaşması içinde değerlendirmenin ve güncel örneklerle ortaya koymanın alandaki tüm paydaşlara fayda sağlayacağına inanılmaktadır. Ayrıca bu alanda tanıtım çalışmaları yürütecek pazarlama profesyonelleri, halkla ilişkiler uzmanları, reklamcılar ve araştırmacılar için de çalışmanın yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Markalaşma, Ulus Markalaşması, Ülke İmajı, Sağlık Turizmi

Kaynak: İldaş, G. (2022). The Tourism Sector in Country Branding: An Assessment on Health Tourism in Turkey . Kent Akademisi , 15 (1) , 155-176 . DOI: 10.35674/kent.1057874

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2192171

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: