Sağlık Turizmi Kapsamında Saç Ekimi Tedavisi; Türkiye Ve Polonya Karşılaştırması

Candan FIRTINA İLHAN  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0001-9875-7690 Türkiye

Osman Nuri ÖZDOĞAN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0002-8624-5206 Türkiye

ÖZ

Turizm türleri arasında destinasyon için en fazla girdiyi sağlayan turizm çeşitlerinden biri olarak sağlık turizmi gösterilmektedir. Son yıllarda, sağlık turizmi birçok ülke ve destinasyonun gündeminde yer almakta ve büyük yatırımlar yapılmaktadır. Sağlık turizmi kapsamında yer alan faaliyetlerden biri de saç ekim tedavisidir. Çalışmada dünyada saç ekimi konusunda birinci sırada yer alan Türkiye ve ikinci sırada yer alan Polonya’nın verdiği hizmetler GZFT analizi yardımıyla karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırmada, literatür taraması ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak maliyet, kalite güvencesi, akreditasyon ve kolay ulaşılabilirliğin destinasyonların rekabeti açısından öne çıkan faktörler olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiMedikal TurizmSaç ekimiTürkiyePolonyaSWOT

Kaynak: Fırtına İlhan, C. & Özdoğan, O. N. (2022). SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA SAÇ EKİMİ TEDAVİSİ; TÜRKİYE VE POLONYA KARŞILAŞTIRMASI . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2022 Sayı 53:Özel sayı 2 , 265-276 . DOI: 10.30794/pausbed.1145339

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2544504

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: