Sağlık Otellerinin Önündeki Mevzuat Engeli

Sağlık Otellerinin Önündeki Mevzuat Engeli

Şennur AŞIKOĞLU, sennuriskenderask@gmail.com


Türkiye’de sağlık turizmi mevzuatının kısıtlılığına, revizyona ve genişletilmesine olan ihtiyacına çalışmalarda1 vurgu yapılmasına rağmen, bu konuda ilerleme kaydedilememiştir. Uluslararası alanda sağlık turizmi hizmetlerinin önemli kısmını oluşturan wellness turizmi olduğu halde, Türkiye bu alanda potansiyelini ortaya koyamamaktadır, wellness kavramının medikal dalı mevzuattaki eksiklikler nedeniyle ülkemizdeki tesislerde uygulama alanı bulamamaktadır. Türkiye’deki mevzuat engellerinden dolayı, İsviçre’de bulunan Grand Resort Bad-Ragaz örneğindeki(2) gibi küçük müdahale ve dahiliye branşlarının medikal tedavilerinin uygulanabildiği sağlıklı yaşam kompleksleri(3), tıbbi tedavileri uygulayan yaşlı ve engelli rehabilitasyon tesisleri, bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonu tesisleri(4) açılamamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilen kuruluşlar arasında sağlık oteli kavramına en yakın olanlar termal tesislerdir ancak ülkemizdeki termal oteller veya tesisler sağlık turizminde hatırı sayılır diğer ülkelerde bulunan medikal tedavilerin(5) de uygulandığı sağlık otelleri(6) ile rekabet edebilecek özellikleri(7) taşımamaktadır. Ülkemizde wellness turizminin kapsadığı sağlık hizmetlerini sunabilecek sağlık otellerinin sağlık turizmine kazandırılması son derece önemlidir. Sağlık otelleri kavramı mevzuatta tanımlanmalı, istihdam edilecek sağlık personellerinin nitelikleri, sunulabilecek tıbbi hizmetler, belgelendirme, denetleme süreçleri belirlenmelidir. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü iş birliği yaparak sağlık otellerinin önündeki mevzuat engelini kaldırmalıdırlar. Sağlık Bakanlığı denetiminde sağlık turizmi yetki belgeli sağlık otellerinin uygulama alanı bulması sağlık turizminde ciddi bir ilerleme kaydedilmesini sağlarken, son yıllarda artan doktor dışı sağlık personelinin istihdam8 sorununa da çözüm olacaktır.


KAYNAKLAR
(1) Arı, H. O. Türkiye deki Sağlık Turizmi Politikalarının, Sektörel Hedefler Bağlamında Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi (Evaluation of the Current Situation of Health Tourism Policies in Turkey in the Context of Sectoral Targets). J. Tour. Gastron. Stud. 2022, 10 (1), 571–588. https://doi.org/10.21325/jotags.2022.1005.
(2) İsviçre’de Örnek Bir Tesis: Grand Resort Bad Ragaz – Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü. https://www.uste.org.tr/isvicrede-ornek-bir-tesis-grand-resort-bad-ragaz/ (accessed 2024-04-28).
(3) Doctors & departments. Grand Resort Bad Ragaz. https://www.resortragaz.ch/en/health-and-wellness/doctors-departments (accessed 2024-04-28).
(4) Aşıkoğlu, Ş.; Övey, İ. S. Türkiye’de Sağlık Turizminin Niş Pazarı; Bağımlılık Tedavi Merkezleri. Eur. J. Manag. Res. Derg. 2022, 6 (11), 41–57.
(5) Medical Center | Clinique La Prairie Medical. https://cliniquelaprairiemedical.com/ (accessed 2024-05-06).
(6) Medical Tourism and Wellness: Hospitality Bridging Healthcare (H2H)©, 1st ed.; DeMicco, F. J., Weis, S., Eds.; Apple Academic Press: Toronto ; New Jersey : Apple Academic Press, [2017], 2017. https://doi.org/10.1201/9781315365671.
(7) Best Luxury Wellness Hotels in the World. Health Travel. https://www.health.travel/browse/properties/hotels/ (accessed 2024-05-06).
(8) Tosun, S. Sağlık Hizmetlerinde Genç İşsizliği Sorunu: Fenomenolojik Bir Yaklaşım. Girişimcilik Ve Kalk. Derg. 2021, 16 (2), 60–75.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: