Medikal Turizmde Artırılmış Gerçeklik (AG) Destekli Hizmet Süreci İyileştirmesi

Mune Moğol Sever 

https://doi.org/10.47097/piar.1389638

Öz

COVID-19, hizmet sektöründe tedarik zinciri süreçlerin kolaylaştırılmasında ve işlem sürelerinin kısaltılmasında, dijital teknolojilerin hayati olduğunu ortaya çıkarmıştır. Süreçlerini dijitalleştirmiş hizmet işletmelerinin de operasyonlarını zamanında ve etkin bir şekilde tamamlaması mümkün olacaktır. Bu çalışmada bir sağlık kurumunun sipariş toplama sürecine ilişkin Artırılmış Gerçeklik (AG) destekli bir uygulama geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sipariş toplama süresinin kısaltılması da çalışmanın ikincil amacıdır. AG aplikasyonu tasarımı için Adobe Aero kullanılmıştır. Grupları karşılaştırmak için bir aylık sürede toplanan 278 veri, Minitab 21 ortamında analiz edilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki geliştirilen AG uygulaması, sipariş toplama süreci için kullanılabilirdir. Diğer bir sonuç ise, AG uygulamasından sonra sipariş toplama süresinde anlamlı bir fark ölçülmüştür (p < 0,05, önceki ortalama: 0,64, sonraki ortalama: 0,45). Kutu grafiğinde özetlendiği gibi geleneksel yöntemin aksine, AG-destekli model ölçüm sonuçlarında verilerin daha homojen ve geniş bir aralıkta yayıldığı görülmektedir. Geliştirilen AG uygulaması, hizmet tedarik zincirinde sipariş toplama süresini kısaltmak için uygun bir araç olarak kullanılabilmektedir. AG destekli model, sipariş toplama süresinin azaltılmasında pozitif bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler

Hizmet Tedarik ZinciriSipariş ToplamaArtırılmış GerçeklikSağlık TurizmiTurizm

Kaynak: Moğol Sever, M. (2023). Service Process Enhancement in Medical Tourism with Support of Augmented Reality. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 854-867. https://doi.org/10.47097/piar.1389638

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/piar/issue/81875/1389638

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: