Covid-19 Pandemisinin Sağlıklı Yaşam Turizmi Üzerindeki Etkileri ve Sektördeki Değişimler

Muharrem Avcı Yekta Şener 

Öz

Belirli doğal kaynakların bulunduğu bölgelerde yapılabilen termal turizm faaliyetleri, sağlık turizmi kapsamında ele alınmaktadır. Termal turizm, doğal yollar ile yeryüzüne çıkan yer altı sularının bulunduğu bölgelerde uygun çevre şartlarında ve uygun mevsim koşullarında yapılan turizm şeklidir. Ayrıca insanların hayatlarında mutlu olmaları için onların sağlıklı bir yaşama sahip olmalarına önem veren ülkelerin turizm politikalarında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle gelir seviyesi yüksek olan ülkelerde yaşayan ve belirli yaş ortalamasının üzerinde olan insanların sağlığının korunması ve gerekli durumlarda tedavilerinin yapılmasında önemli bir konumda yer almaktadır. Termal turizm gibi tatil ve seyahat faaliyetleri kişilerin hem tatil hem de tedavi ihtiyaçlarının aynı anda gidermelerinde önemli rol oynamakta ve bu ihtiyaçları karşılamak için sektörün gelişme göstermesi gerekmektedir. Ülkelerin termal zenginliklerine bakıldığında Türkiye’nin çok önemli bir konumda yer aldığı görülebilmektedir. Ancak çok geniş imkanlara rağmen termal turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi henüz istenilen seviyelerde değildir. Bu açıdan bakıldığında termal turizme dair olanakların geliştirilmesi için ülke yönetimlerinin turizm politikaları yol gösterici olmalıdır. Ayrıca farkındalığın oluşturulması için nitelikli çalışmalar gerekmektedir. Termal olanakların eğlence amacıyla kullanımının yanı sıra sağlık yönünden değerlendirilerek bu yönde kullanılması ve sezonun tamamına yayılacak şekilde değerlendirilmesi ile tesislerin de buna göre hizmet verebilecek olanaklara sahip olması gerekmektedir. Sınırlı kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanımını amaçlayan yöneticilerin ve hükümetlerin ise sağlıklı yaşam faaliyetlerini desteklemek için fon tahsisinde bulunmaları gerekebilir. Böylece sağlıklı yaşam faaliyetlerini destekleyecekleri gibi buna ilişkin sektörlerin gelişmesinin önünü açmış olacaklardır. Bu ve benzeri çalışmalar ise endüstri liderleri için termal turizm alanında yapacakları faaliyetlerde yol gösterici olacaktır. Ayrıca kamuda yer alan ortakların eğitilmesinde, etkili ve uygun maliyetli turizm faaliyetlerine ilişkin girişimleri destekleyecek politika ve programların gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi ve sağlıklı yaşam turizmine ilişkin literatür taraması yaparak bir dönem termal tesisler üzerinde covid-19 salgınının tespit edilmiş etkilerini kapsamlı bir şekilde aktarmaktadır.

Anahtar Kelimeler

TurizmSağlıkSağlıklı YaşamSpaCovid-19

Kaynak: Avcı, M., & Şener, Y. (2023). COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIKLI YAŞAM TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SEKTÖRDEKİ DEĞİŞİMLER. Turar Turizm Ve Araştırma Dergisi, 12(2), 112-137.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/81861/1391926

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: