Türkiye’nin Sağlık Turizminde Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Çalışma: Medikal Turizm Endeksi

Uygar ÜSTÜN  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7574-5918 Türkiye

Yeter DEMİR USLU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8529-6466 Türkiye

ÖZ

Sağlık turizmi, küresel düzeyde gelişen ve ülke ekonomileri açısından stratejik bir sektör haline gelmekte olan bir alandır ve bu yönüyle sağlık turizmi ekonominin itici motoru olarak kabul edilmektedir Bu çalışmada Türkiye’nin ülke bazında ve sağlık turizmi destinasyonu olarak tercih edilmesinde etkili olan faktörler belirlenerek, Türkiye’deki mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla tercih edilen Medikal Turizm Endeksi, 4 boyuttan oluşmaktadır ve bu dört boyutla sağlık turizm destinasyon tercihleri açıklanmaktadır. Farklı ülkelerden Türkiye’yi sağlık turizmi için tercih eden 42 katılımcıyla mülakatlar yapılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda temalar (itici ve çekici faktörler) ortaya çıkarılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda, Türkiye’yi sağlık turizmi amacıyla tercih eden hastaların sırasıyla; sağlık tesis ve hizmetleriyle ilgili faktörler, Türkiye’nin turizm destinasyonu olması, Türkiye’deki sağlık maliyetlerinin uygun olması ve çevresel faktörlerden etkilendiği görülmektedir. Bu bulgular ışığında öncelikle sağlık tesislerimizin ve uzman doktorlarımızın kalitesinin ön plana çıkarılması ve tanıtılması; Türkiye’nin turizm potansiyelinin sağlık turizmine imkân vereceğinin vurgulanması, daha sonra uygun fiyat ve çevresel faktörler üzerinde durulması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiMedikal Turizm Endeksiİtici ve Çekici Faktörler.Sağlık Turizmi, Medikal Turizm Endeksi, İtici ve Çekici Faktörler.

Kaynak: Üstün, U. & Demir Uslu, Y. (2022). Türkiye’nin Sağlık Turizminde Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Çalışma: Medikal Turizm Endeksi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (33) , 344-353 . DOI: 10.31590/ejosat.1020647

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2069737

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: