Nahcivan’dan Gelen Hastaların Sağlık Hizmeti Talebinin Belirleyicileri: Erzurum Uygulaması

Kerem KARABULUT Atatürk Üniversitesi 0000-0002-3159-3289 Türkiye

Enzel ÖZGENÇ OSMANOĞLU  Atatürk Üniversitesi 0000-0002-6976-3087 Türkiye

Ayşenur DEMİR Atatürk Üniversitesi 0000-0002-2463-4329 Türkiye

ÖZ

Son yıllarda hizmet sektörü içinde popüler hale gelen sağlık turizminin özellikle ekonomik açıdan önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık hizmeti alma ihtiyacı bireylerin sürekli değişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmekte ve teknolojik ilerlemelerle birlikte değişim göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’de sağlık turizmi, gelişim halindeki bir sektördür. Bu kapsamda çalışmanın amacı, sağlık hizmeti almak için Erzurum’a gelen Nahcivan uyruklu vatandaşların sağlık hizmeti talebini etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Araştırmada kullanılan anketin yapıldığı dönem itibariyle Erzurum’a sağlık hizmeti almak için bireylerin yaklaşık %34’ü ilk kez, %37’si 2-4 kez ve %30’u ise 5 kez ve daha fazla gelmiştir. Çalışma, sağlık hizmeti talep sıklığını ve bu sıklığı etkileyen faktörlerin sıralı lojistik regresyon analiziyle araştırılmasına dayanmaktadır. Tahmin edilen model sonuçlarına göre; yaş, iş durumu, gelir, Erzurum’daki sağlık kurumlarının tercih edilmesi, sağlık hizmetlerinin fiyatı, başvuru ve kayıt işlemlerinde geçen süre, doktor ve hemşire hizmetleri, konaklama ve hastane ücreti, Erzurum’daki sağlık hizmetlerinin ülke, kültür ve dil yakınlığı nedeniyle tercih edilmesi değişkenlerinin sağlık hizmeti talebi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık HizmetiSağlık TurizmiSıralı Lojistik RegresyonErzurumNahcivan

Kaynak: Karabulut, K. , Özgenç Osmanoğlu, E. & Demir, A. (2022). Nahcivan’dan Gelen Hastaların Sağlık Hizmeti Talebinin Belirleyicileri: Erzurum Uygulaması . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 26 (3) , 268-280 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/75745/998494

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1986478

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: