Sağlık Turizminde Paydaşlık Yönetimi

Doç. Dr. İshak Suat Övey & Uzm. Şennur Caner

Sağlık hizmet sektörü sağlık turizmi kapsamında faaliyetlerini yürütürken birbirinden farklı birçok sektör ile ilişki içerisindedir. Paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyon, sağlık turizmi endüstrisinin sürdürülebilirliği için önmelidir. Bir ülkenin, ülke imajı ve sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sağlık turizminin geliştirilmesi için tüm ilgili paydaşlar ile ortak hareket edilmesi önem arz etmektedir. Sağlık turizmi hizmet sektörünün bir parçası olarak çok paydaşlı bir çalışma alanına sahip olup paydaşlar ile etkileşim halindedir. Paydaşların her biri farklı düzeylerde olsa da güçlü bir bütünü oluşturabilmek için sektör yapılanmasında her bir paydaşın etkinliği önemlidir. Uluslararası sağlık hizmet sunumu açısından sağlık tesisleri temel unsur olarak görülse dahi sağlık tesisinin tercih edilmesi, tercih edilen sağlık tesisine erişim ancak ulaşım sektörü ile olabileceğinden olmazsa olmaz paydaşlardan bir tanesidir. Aynı zamanda bir ülkenin turizm açısından tercih edilebilir olması sağlık hizmet sunumunu da doğru orantılı olarak artıracağı gibi sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetler neticesinde turizm destinasyonu olarak tercih edilebilirliği de artacaktır.

Kaynak: “Sağlık Turizmi Yönetimi” kitabı içinde, “Sağlık Turizminde Paydaşlık Yönetimi” kitap bölümü.

Atıf: Övey İS, Caner Ş. (2023). Sağlık turizminde örgütsel yönetim. İS. Övey ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Yönetimi içinde. Ankara; Gazi Kitabevi. ISBN: 978-625-365-240-1

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: