Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğr. Gör. Berna Sertgöz & Doç. Dr. Ali Osman Uymaz

Sağlık turizminin multidisipliner bir alan olması farklı sektörlerden birçok insan kaynağının işe alımı ve bunların yönetilmesi ile ilgili tüm yönler sağlık turizminde insan kaynakları yönetimini kapsamaktadır. Sağlık turizminde insan kaynakları yönetiminin uygulamaları, sağlık turizmi sürecinin tanımlanmasını gerektirmektedir. Sağlık turizmi süreci, hasta/müşteri ile ilk temas, talebin alınması, sağlık hizmetleri faaliyetlerinin tanımlanması ve planlanması, hizmetin gerçekleştirilmesi, sağlık hizmetleri/operasyon sonrası kontrol hizmetlerinden oluşmaktadır. Sağlık sektöründe olduğu gibi turizm sektöründe de hizmetin odak noktası insandır ve dolayısıyla sürecin tamamı, sağlık turizmi işletmelerinin sürdürülebilirliği ve pazar payının büyümesi için hasta/ müşteri memnuniyeti büyük önem arz etmektedir. Kullanılan üst düzey teknolojiler, donanımlı cihazlar, düşük maliyetli işlemler bireylerin yaşadıkları yerden başka bir yere seyahat etmesine sebep olsa da insan kaynağı hastanın hizmet alacağı kurumu tercihinde etkili olmaktadır. Hasta/müşterinin hizmet alacağı kurumu seçiminde ve rakip kurumlar arasında fark yaratan temel etken; tecrübeli, iletişimi düzgün, bilgili ve kaliteli insan kaynağıdır. Sağlık turizmi işletmelerinin ve sektörün belirlediği stratejik hedeflere ulaşılması, insan kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Sağlık turizminde insan kaynakları yönetimi planlanırken, işe alım, eğitim, performans değerlendirme, iş güvenliği, kurum içi ilişkiler ve iletişim süreçlerinde sağlık turizmine ve müşteri potansiyeline özgü özellikler dikkate alınmalıdır.  

Kaynak: “Sağlık Turizmi Yönetimi” kitabı içinde, “Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları Yönetimi” kitap bölümü.

Atıf: Sertgöz B, Uymaz AO. (2023). Sağlık turizminde insan kaynakları yönetimi. İS. Övey ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Yönetimi içinde. Ankara; Gazi Kitabevi. ISBN: 978-625-365-240-1

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: