Sağlık Turizmi Alanında Faaliyet Gösteren Hastanelerin Web Sayfaları Üzerine Bir Araştırma

Elif Özyurt  Derya Sivuk

https://doi.org/10.52148/ehta.1359136

Öz

Bireyler farklı bir ülkeyi ziyaret ederek, daha kaliteli ve ucuz sağlık hizmetlerine ulaşmak istemektedir. Bu durum bilgiye duydukları ihtiyacı artırmakta, dijitalleşme ile birlikte bilgiye daha kolay, hızlı ve güvenli ulaşmalarını sağlamaktadır. Dijital gelişmeler arasında yer alan geniş kapsamlı web sayfaları bireylerin destinasyon seçiminde büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada; sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren akredite olan ve olmayan hastanelerin web sayfaları incelenmiştir. Ankara ilinde bulunan uluslararası akreditasyona sahip olan (A1, A2 ve A3) ve akredite olmayan (A4, A5 ve A6) 6 hastane kolay gelişi güzel örneklem yöntemiyle seçilmiş, kodlama yöntemi kullanılarak web siteleri sağlık turizmi kapsamında analiz edilmiştir. Bu kapsamda 9 boyut (sağlık tesislerinin tanıtımına ilişkin bilgiler, hastalar için genel bilgiler, konuya ilişkin uluslararası hasta özelliklerine ilişkin bilgiler, konuya ilişkin hekim özelliklerine ilişkin bilgiler, randevu sistemi ve tedavi takibine ilişkin bilgiler, haber ve istatistiklere ilişkin bilgiler, sağlık kuruluşuna iletişim ve ulaşıma ilişkin bilgiler, konuya ilişkin farklı şekillerde sunumlar ve özellikler ve teknik konulara ilişkin bilgiler) değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda hastane web sitelerinin sağlık turizmi ile ilgili kriterleri karşılama düzeyi bakımından akredite olan 2 özel (A1 ve A2) ve 1 kamu hastanesinin (A3) çok yüksek olduğu, akredite olmayan fakat Sağlık Bakanlığı bünyesinde her yıl kalite ve verimlilik denetimleri geçiren 2 (A5 ve A6) kamu hastanesinin kalite ve akreditasyon çalışmalarından uzak olan 1 (A4) özel hastanenin ise karşılama düzeylerinin çok düşük olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sağlık turizmi hizmet sunumlarında akreditasyon, kalite ve verimlilik standartlarının kurumlar üzerinde büyük rol oynadığı bu kriterlerin karşılanma düzeylerinden anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Sağlık turizmiweb sitelerikaliteakreditasyon.

Kaynak: Özyurt, E., & Sivuk, D. (2023). Sağlık Turizmi Alanında Faaliyet Gösteren Hastanelerin Web Sayfaları Üzerine Bir Araştırma. Eurasian Journal of Health Technology Assessment, 7(2), 106-119. https://doi.org/10.52148/ehta.1359136

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ehta/issue/81550/1359136

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: