Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Sağlık Turizmi Tesisleri

Dr. Akın Erdemir

Artan tedavi maliyetleri, ultra hızla gelişen teknolojik gelişmeler ve yükselen müşteri beklentileri nedeniyle sürekli gelişen ve büyüyen sağlık turizmi küresel turizm hacmini hızla artırmaktadır. Sağlık gerekçeleriyle yapılan seyahatlerden kaynaklanan harcamalar ilk bakışta sadece sağlık turizmi ile ilgili gibi algılansa da sektördeki likit harcamaların büyüklüğüne ve etkileşimsel döngüsüne dikkatli bakıldığında söz konusu harcamaların tüm turizm sektörü ve dolayısı ile ülke ekonomisi üzerinde çarpan etkisi yaptığı kolaylıkla fark edilmektedir. Bu perspektiften bakıldığında sağlık hizmetleri yönetimi ve sağlık turizmi tesislerinin, içerisinde yaşadığı ekolojinin diğer ajanlarıyla her açıdan uyumlu ve yüksek katma değer üretiminin önünü açacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin son yıllarda sağlık turizmine ağırlık vermeye çalıştığı ve uluslararası alanda kendisine önemli bir yer açmayı hedeflediği görülmektedir. Sahip olduğu avantajları fark ederek turizm alanında etkin aktör olmayı başaran ve pazar payını fark edilir düzeyde artıran Türkiye’nin bilimsel gereklerini yerine getirmesi koşuluyla, sağlık turizmi alanında da önemli gelir kaynağı elde edebileceği ve etkin bir aktör olacağı düşünülmektedir. Bu amaca yönelik olarak Sağlık Bakanlığı ve konuya ilişkin diğer devlet kurumları başta olmak üzere özel sektördeki çeşitli kuruluşlarla beraber yatırımlar yapılarak önemli projeler geliştirildiği görülmektedir. Gelinen noktada, tüm turizm türlerinden nitelik olarak belirgin hatlarla ayrılan sağlık turizminde arzulanan başarıyı yakalamanın en önemli koşullarının küresel düzeyde rekabete hazır sağlık turizmi tesisleri inşa etmek, bu tesisleri profesyonel sağlık hizmetleri yöneticileriyle yönetmek ve ilgili yasal mevzuatın sektörün dinamizmine ve fonksiyonelliğine uygun olarak yapılandırılması olduğu düşünülmektedir.

Kaynak: “Sağlık Turizmi Uygulamaları” kitabı içinde, “Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Sağlık Turizmi Tesisleri” kitap bölümü.

Atıf: Erdemir A. (2022). Sağlık hizmetleri yönetiminde sağlık turizmi tesisleri. İ. Sağ, İ.Şimşir ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Uygulamaları içinde. Ankara; Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-427-271-4

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: