Sağlık Turizminde Dijital Uygulama Yönetimi

Ahmet Önal & Gülşah Çiftçi

Dijitalleşme ile sağlık sektöründe son yıllarda büyük değişimler ve yenilikler yaşanmıştır. Dijital teknolojilerin kullanılması sağlık hizmeti sunumunda da birçok değişikliğe sebep olmuştur. Sağlık hizmetlerinde kullanılan bu yöntemler sağlık turizminin medikal turizm kolunda büyük fırsatlara yol açarken dijital iletişim ve dijital kanallar da sağlık turizmin diğer alt kollarında (Termal, Spa-wellness, Engelli ve yaşlı turizmi) da fırsat kapılarını aralamıştır. Dijitalleşme sayesinde bilgilere kolay erişildiğinden sağlık turizmi seyahatleri bir trend haline dönüşmüştür. Sağlık turistleri hizmet alacakları ülkeleri daha kolay seçmekte ve araştırmalarını daha rahat yapabilmektedirler. Dijital iletişim ve dijital kanallar aracılığıyla sağlık turizm hizmetleri potansiyel müşterilere daha etkin şekilde tanıtılabilir ve çevrimiçi randevu sistemi ile sağlık turizm hizmetleri ve turistlerin seyahat planları daha kolay bir şekilde organize edilebilir. Dijital teknolojilerin kullanılması sağlık turizmi açısından büyük avantaj sunmaktadır. Örneğin; teletıp uygulamaları sağlık turistlerinin uzaktan tıbbi görüşme yapmalarını ve doktorlarla iletişim kurabilmelerini sağlamaktadır. Bu sayede kişiler evlerindeyken doktorlardan fikir alabilmekte ve seyahat etmekten veya gereksiz tedavi planı yapmaktan kurtulmuş olmaktadırlar. Aynı zamanda yapay zekâ ve veri analizleri sonucunda depolanan hasta bilgilerine erişim kolay olmakta ve bu veriler sayesinde hastalara uygun tedavi hizmeti sunulabilmektedir. Ulaşılan hasta sonuçları ile sağlık hizmeti etkin bir şekilde sunulabilmekte ve sağlık turizm faaliyeti daha etkin yapılabilmektedir. Alınacak geri bildirimler müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına da yardımcı olabilir.

Kaynak: “Sağlık Turizmi Yönetimi” kitabı içinde, “Sağlık Turizminde Dijital Uygulama Yönetimi” kitap bölümü.

Atıf: Önal A, Çiftçi G. (2023). Sağlık turizminde dijital uygulama yönetimi. İS. Övey ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Yönetimi içinde. Ankara; Gazi Kitabevi. ISBN: 978-625-365-240-1

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: