Pisidia Bölgesi Hastanelerinde Kalite ve Sağlık Turizmi Etkilerinin Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Erhan DAĞ & Doç. Dr. Ali Osman UYMAZ

Sağlık turizmi hastaları tedavi olmak için kendi ülkelerinden başka ülkelere seyahat etmek suretiyle şifa aramasına denilmektedir. Son dönemlerde yurtdışından çok sayıda turistin sağlık turizmi kapsamında ülkemize tedavi olmak amacıyla ziyarette bulunmaktadır. Ülkemizde sağlık turizmi hizmeti veren şehirlerin sayısının arttırılması ülke ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Pisidia bölgesi tarihi ve doğal güzellikler açısından turizmde ilgi odağı olan bölgedir.  Turizm alanlarının çeşitlendirilmesi açısından bölgede sağlık turizmi hizmetlerinin yaygınlaştırılması yurtdışından çok sayıda ziyaretçinin bölgeyi tercih etmesine sebep olacaktır. Bu çalışmada, Pisidia bölgesi şehirleri olan Burdur Isparta İllerinde sağlık turizmi açısından hastanelerin kalite ölçeklerinin değerlendirilmesi ve sağlık turizminin etkilerine yönelik tutumun değerlendirilmesine yöneliktir. Çalışmanın amacı bölgede sağlık turizmine yönelik hizmetlerin verilmesinin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak bölgedeki hastanelerin kalite ve sağlık turizmi etkileri değerlendirildiğinde, sağlık turizminin yaygınlaşmasının bölgeye ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkiler anlamında olumlu katkı sağlayacağı ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada kent hastaneleri kalitesinin sağlık turizmine; ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel faktörlerin olumlu etkileri üzerine kurulan hipotezler desteklenmiştir. Kent hastaneleri kalitesinin sağlık turizmine; ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel faktörlerin olumsuz etkileri üzerine kurulan hipotezler desteklenmemiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pisidia Bölgesi, Sağlık Turizmi, Ekonomik Kalkınma.

Kaynak: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.167

Atıf: Dağ, E., Uymaz, A.O, 2021 Pisidia Bölgesi Kent Hastaneleri Kalite Sistemi Algısının Sağlık Turizmi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(4), 2892-2909.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: