Medikal Turistlerin Destinasyon Seçiminde Son 10 Yılın Bibliyometrik Analizi

Medikal turizm araştırmacılarının, araştırmalarını daha etkili bir şekilde ele almak için medikal turizm destinasyonları ile ilişkilendirmeleri bir gerekliliktir. Bu makalenin amacı, medikal turizm destinasyonlarını ve medikal turizm pazarlaması ortamlarında medikal turist olarak hastalar üzerindeki etkilerini araştıran medikal turizm çalışmalarını incelemektir. Bu makale, medikal turizm destinasyonu ve hasta destinasyon seçimlerini dikkate alan medikal turizm araştırmalarında yayınlanmış akademik literatürün bibliyometrik incelenmesini kapsamaktadır. Bibliyometrik analizlerde önceki çalışmaların analitik çerçevesini oluşturmak için anahtar kelimeler Ocak 2022’de geliştirmeye başlanmıştır. Ardından MeSH terimlerini kullanarak Web of Science’da bir pilot arama yapılmıştır. Medikal turistlerin medikal turizm pazarındaki destinasyon seçimlerini belirlemek için Web of Science (WoS) Core Collection’da Boolean araştırması da yapılmıştır. Son olarak, konuyla ilgili destinasyon araştırmasında bilgi üretimindeki kalıpları ve altta yatan ağ bağlantılarını belirlemek için bibliyometri ve VOSviewer adlı bir veri görselleştirme yazılımı kullanarak sonuçları analiz edilmiştir. Bulgular; medikal turizm araştırmasının dikkate değer bir bölümünün, medikal turizm destinasyonunu ve hasta destinasyon seçimlerini dikkate alan konuları açıkça ele aldığını göstermektedir. Medikal turizm pazarında medikal turistlerin destinasyon seçimi konusunu ele alan toplam 503 yazar, 173 farklı yayın kaynağı üzerinden yayınlanmış makaleler kaleme almıştır. Bu konuda en fazla araştırma yapan ülkeler ise ABD, İngiltere, Avustralya, Türkiye ve Malezya olmuştur. Bu makale, medikal turizm destinasyonu ve hasta destinasyon seçimlerini dikkate alan medikal turizm araştırmalarında yayınlanmış akademik literatürün bibliyometrik incelemesini içermektedir. Bu bibliyometrik analiz, güncel araştırma alanlarına odaklanan medikal turizm pazarlama araştırmacıları için değerli olabilir. Küresel medikal turizm pazarında rekabet avantajı elde etmek için stratejiler uygulamak isteyen uygulayıcılar için de faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Medikal turizm, Sağlık turizmi, Destinasyon araştırması, Bibliyometrik, Destinasyon seçimi.

Yazarlar: İlhan Sağ, Fatih Seyran, İsmail Şimşir.

Atıf: Sağ İ, Seyran F, Şimşir İ. Bibliometric analysis of the last decade in the destination selection of medical tourists for the medical tourism marketing management (2012-2021). Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel. 2022;5(1):312-326. Doi: 10.33083/joghat.2022.133

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: