Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Çanakkale’deki Rekreasyon Etkinlikleri Ve Turizm Sektörü Üzerine Etkileri: Basında Çıkan Haberler Üzerine Bir Söylem Analizi

Oğuzhan DÜLGAROĞLU  CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
0000-0002-1992-0531 Türkiye

ÖZ

Sağlık ve güvenlik, bireyler için önemli kavramlardır. Özellikle turizm sektöründe, bireylerin sağlık ve güvenlik durumlarının güvence altına alınması gerekmektedir. Bu çalışma, son yıllarda küresel çapta tüm sektörleri etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) Salgını’nın turizm sektörüne etkilerinin Çanakkale özelinde incelenmesini kapsamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan söylem analizi yöntemine başvurularak, “Covid-19 Salgını’nın Çanakkale’deki turizm paydaşlarına etkileri” teması kapsamında yerel ve ulusal basında yer bulan haberler analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde; salgın dolayısıyla turizm işletmelerinin faaliyetlerinin durma noktasına geldiği; yatırımcıların, işletmecilerin ve çalışanların ekonomik açıdan sıkıntılı bir döneme girdikleri, turizm sektöründe büyük çaplı bir daralma görüldüğü, rekreasyon etkinliklerinin iptal edildiği ve turizm işletmecilerinin borçlarını ödeme hususunda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca devam eden rekreasyon ve turizm etkinliklerine; maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve açık havada gerçekleştirilme gibi kurallar eklenerek yeni bir biçim verildiği saptanmıştır. Son olarak, elde edilen sonuçlarla beraber öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Turizmrekreasyonsağlık turizmiCovid-19 SalgınıÇanakkale

Kaynak: Dülgaroğlu, O. (2022). KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ ÇANAKKALE’DEKİ REKREASYON ETKİNLİKLERİ VE TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ: BASINDA ÇIKAN HABERLER ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 6 (1) , 30-47 . DOI: 10.32958/gastoria.966384

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1868533

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: