Türkiye’deki Termal Turizmin Üçüncü Yaş Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Murad Alpaslan KASALAK  Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 0000-0002-4421-1921 Türkiye

Çiğdem KASALAK  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

0000-0003-3253-0244 Türkiye

ÖZ

Günümüzde başta Avrupa kıtasında yer alan birçok ülke olmak üzere gelişmiş ülkelerde ve tüm dünyada üçüncü yaş olarak nitelendirilen yaşlı nüfusta artış olduğu görülmektedir. Yaşlı nüfusun 2050 yılında 2 milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. Aktif çalışma yaşantısını sonlandırmış 65 yaş üstü bu kişilerin boş zamanlarının varlığı, ekonomik refah seviyelerinin uygunluğu gibi nedenler turizm faaliyetlerine daha fazla katılmalarını sağlamaktadır. Turizm içerisinde yer alan insan sağlığı için önemli olan spa-wellness, termal faaliyetleri gibi birçok aktivitenin öneminin kavranması üçüncü yaş grubunda yer alan kişilerin de bu faaliyetlere ilgisini arttırmaktadır. Bu durumun farkında olan birçok ülke sigorta sistemlerini düzenleyerek yaşlı nüfusun turizme katılımını destekleyen politikalar uygulamaktadır. Bu durum üçüncü yaş turizm pazarının büyümesine sebep olmaktadır. Özellikle termal turizm imkânları bulunan ülkeler açısından bu durum önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada üçüncü yaş turizminin dünyadaki potansiyel durumunu ortaya koyarak termal turizm açısından Türkiye’nin bu turizm pazarından yararlanması için yapması gerekenleri değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Termal TurizmÜçüncü Yaş TurizmiTürkiyeSağlık Turizmi

Kaynak: Kasalak, M. A. & Kasalak, Ç. (2022). TÜRKİYE’DEKİ TERMAL TURİZMİN ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2022 Sayı 53:Özel sayı 2 , 341-348 . DOI: 10.30794/pausbed.1145323

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2544429

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: