Tuz Mağaralarında Sırt Çantası LiDAR Sisteminin 3B Model Üretiminde Kullanılması; Tuzluca, Iğdır Örneği

Emirhan ÖZDEMİR  IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 0000-0001-8306-834X Türkiye

Kasım ERDAL Bir kuruma bağlı değildir 0000-0001-6024-7361 Türkiye

Fehmi VEZİROĞLU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-0712-7640 Türkiye

Seyfullah Sinan ATEŞ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-0452-2258 Türkiye

ÖZ

Mağaralar dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tuzun koruyucu ve tat verici özelliğinin yanında, çeşitli hastalıklara alternatif tedavi yöntemi olarak günümüzde tuz mağaralarını kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu gelişmeler sağlık turizmi açısından tuz mağaralarına olan ilginin artmasına neden olmuştur. Tuz mağaralarının sağlık turizm amacıyla kullanılması ile birlikte mağaralarda restorasyon çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Restorasyon çalışmalarında tuz mağaralarının 3B modeline ve mağara haritalarına ihtiyaç doğmuştur. Bu çalışmada Iğdır İli Tuzluca İlçesi’nde bulunan ve sağlık turizmi amacıyla hizmete açılan tuz mağarasının 3B modeli sırt çantası LiDAR sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Sırt çantası LiDAR sisteminin hızlı, esnek kullanımı ve Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama (SLAM) algoritması ile destekleniyor olması mağaralar gibi kapalı alanlarda kullanımını arttırmıştır. Oluşturulan model jeodezik koordinat sistemine dönüştürülmüştür. Modelin konum ve dönüşüm doğruluğunun jeodezik çalışmalarda kullanılabilir doğrulukta olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile sırt çantası LiDAR sisteminin mağara çalışmalarında kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Tuz mağarasıSırt çantası LiDAR sistemi3B ModelSLAM

Kaynak: Özdemir, E. , Erdal, K. , Veziroğlu, F. & Ateş, S. S. (2022). Tuz Mağaralarında Sırt Çantası LiDAR Sisteminin 3B Model Üretiminde Kullanılması; Tuzluca, Iğdır Örneği . Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi , 4 (1) , 36-42 . DOI: 10.51489/tuzal.1112140

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2409563

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: