Türkiye’de Termal Turizm: Dijital ve Sosyal Medya Üzerinden Bir Değerlendirme

Özge BÜYÜK  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2058-8510 Türkiye

Gülşah AKKUŞ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0263-8609 Türkiye

ÖZ

Termal turizmin Türkiye’deki durumunu dijital ve sosyal medyada yer alma biçimi ile ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma boylamsal olarak elde edilen verilere, MaxqDA programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda: i) Hem sosyal medyada hem de dijital medyada sağlık turizmi ile ilgili olarak en çok termal turizmden, termal tedaviler konusunda ise en çok kaplıca kürlerinden söz edilmekte olduğu, ii) Dijital medyada termal turizm konusunda içerik üreten dijital gazeteler arasında en faal olanlar “turizmhabermerkezi.net”, “www.turkiyeturizm.com” ve “turizmgunlugu.com” isimli yayın organları olduğu, iii) Sosyal medyada yer alan termal turizm ile ilgili içerikler arasında en fazla kaplıca kürleri ile ilgili paylaşım yapılırken konuyu en çok gündemine alan profiler sağlık kurumları ve acentalar olduğu, iv)Her iki medyada da en çok termal turist ağırlayan destinasyonların sıraları değişmekle birlikte İzmir, Ankara, Denizli, Bursa, İstanbul ve Afyonkarahisar illeri olduğu v)Kaplıca kürlerini tercih eden ziyaretçilerin büyük bölümünün Ortadoğu’dan geldiği, SPA’ların ise en çok Avrupalı turistlerce ziyaret edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık turizmitermal turizmspakaplıca kürlerisosyal medya

Kaynak: Büyük, Ö. & Akkuş, G. (2022). Türkiye’de Termal Turizm: Dijital ve Sosyal Medya Üzerinden Bir Değerlendirme . Journal of Travel and Tourism Research , (21) , 27-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttr/issue/74098/1182961

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2682786

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: