Türkiye ve Dünyada Medikal Turizm

Oğuzhan KODALAK  Necmettin Erbakan Üniversitesi 0000-0003-1578-7435 Türkiye

Mahmut BALTACI SELCUK UNIVERSITY, SİLİFKE TAŞUCU VOCATIONAL SCHOOL

0000-0001-7509-3094 Türkiye

ÖZ

İlk çağlardan beri insanoğlu yaşamlarını sağlıklı devam ettirmek ya da sağlıklarına kavuşmak amacıyla sürekli arayış içerisinde olmuşlardır. Bireyler sağlıklarını korumak ya da tedavi olmak amacıyla sürekli ikamet ettikleri yerlerden başka yerlere gitmektedirler. Sağlık turizmi kavramı ise bu doğrultuda gelişmiştir. Sağlık turizmi içerisinde medikal turizme ilgi de son yıllarda gelişen teknoloji ve ulaşım imkanlarıyla beraber artış göstermiştir. Çalışmada medikal turizm kavramı ele alınmıştır. Derleme çalışması olarak planlanan çalışmada, ulusal ve uluslararası ilgili literatür taranarak konuyla ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur. Dünya genelinde medikal turizm faaliyetlerinin gelişmesine ülke çevresi, artan harcamalar, fiyatlardaki farklılıklar, bekleme listeleri, yaşlı nüfus, aracı kurumlar, akreditasyon, uluslararası anlaşmalar başlıkları etkili olduğu görülmektedir. Küba göz cerrahisinde, Orta Amerika ülkeleri diş tedavisinde ve Tayland ise plastik cerrahi gibi alanlarda gözde destinasyonlar oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yakın zamandaki gelişmelere göre Asya, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinin medikal turizmde önemli destinasyonlardır. Türkiye medikal turizmde kur avantajı, akredite sağlık kuruluşları, kalifiye personel sayesinde Avrupalı ve Amerikalı turistler açısından önemli destinasyon olduğu da bulgulanmıştır. Türkiye ve Dünya medikal turizm pazarını daha iyi hale getirmek için ülkelerin hizmet kalitelerini daha da artırmaları, personel eğitimi, hijyen gibi unsurlara önem
verilmesi önerilmektedir

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiMedikal TurizmMedikal Turizm IndeksiTürkiye

Kaynak: Kodalak, O. & Baltacı, M. (2022). Türkiye ve Dünya’da Medikal Turizm . Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 81-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atadergi/issue/74516/1216527

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2820911

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: