Türkiye İçin Sağlık Turizmi

Dr. Fatih SEYRAN, fatihseyran@gmail.com

Sağlık turizmindeki artışın sadece tedavi uygulamalarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda turistik faaliyetleri de içerdiğini görmezden gelemeyiz. Bu durum, sadece bir sağlık profesyoneli olarak değil, aynı zamanda bir kültür elçisi gibi davranarak ülkenin tanıtımına katkı sağlıyor. Son yıllarda yabancılar için Türkiye’deki döviz kuru avantajı, sağlık turizmini daha da cazip hale getirdi. Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikamet edilen yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde en az 24 saat kalarak sağlık ve turizm olanaklarından yararlanan bireylere sağlık turisti diyoruz. Türkiye, sağlık turistleri için fiyat avantajının yanı sıra güvenli, ulaşılabilir, kültürel zenginliklere ve doğal güzelliklere sahip bir ülke olmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca, sağlık turizmindeki bu gelişmelerin, Türkiye’deki sağlık profesyonellerinde de farkındalık oluşturmasını amaçlıyoruz. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Türk Devletlerinde yaşayan soydaşlarımızdan da yoğun ilgi gören Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki avantajları, medikal turizm, yaşlı ve engelli turizmi ve termal turizm gibi çeşitli alanlarda ortaya çıkıyor. Bu bağlamda sağlık turizminde Türkiye’nin cazip olmasının nedenleri arasında dil, kültürel benzerlik, uygun fiyatlar, güvenli ve ulaşılabilir bir ülke olması öne çıkıyor. Bunun yanında sağlık turizminde dünya genelinde yaşanan daralmaya pandeminin yanı sıra deprem ve diğer bölgesel sorunların da etki ettiğini, pandemi nedeniyle uçuş kısıtlamaları ve hastanelerin pandemi ile mücadelesi, sağlık turizmini olumsuz etkilediğini vurgulamak zorundayız. Örneğin, 2020’de pandeminin etkisiyle sağlık turisti sayısı düşerken, 2022’de pandeminin gerilemesiyle artış yaşandı. Ancak son dönemde bölgesel sorunlar, özellikle ülkemizde yaşanan deprem felaketi, yakın coğrafyadaki savaş ve iç çatışma gibi olaylar sağlık turizminde çekinceler oluşturabiliyor. Bu nedenle Türkiye’nin sağlık turizmi istatistiklerindeki iniş-çıkışları da özellikle bu ve benzeri etkenlere dayanıyor.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: