Türkiye Aleyhine Yabancı Basına Yansıyan Malpraktis Olayları Sağlık Turizmini Etkiler mi?

Gülşah ÇİFTÇİ, ciftcigulsahh@gmail.com

Olumsuz haberlerin etki alanının olumlu haberlerden daha yüksek olduğu ve global internet kullanımıyla sosyal medya mecraları ve internet site yorumlarıyla erişimin kolaylaştığı ve giderek de bu durumun arttığı bu çağda özellikle insan canının söz konusu olduğu sağlık alanında yapılan haberlerin etkileşimi daha da kuvvetlidir. 2023 yılında yaptığımız bir araştırma (Çiftçi ve Arslan, 2023) sonucunda “kâbus, ölüm, korkunç yaralar vs.” başlıklarıyla Türkiye adının farklı dillerde çok kez geçirildiğini ve bu kelimelerin ayrıca aratılması sonucunda birçok küresel yabancı basın kaynağında olumsuz haberlerin yer aldığını gözlemledik. Haber sitelerinde yer alan haberlere göre Türkiye’ye genellikle kozmetik cerrahi, diş veya obezite cerrahi alanlarında başvuran hastaların geçmeyen yaralar, sağlık personeli kaynaklı enfeksiyonlar, yanlış bilgilendirme ve ölümle sonuçlandığına hastaların ağzından çıkan kelimelerle yer verilmiştir. Bu tür haberlerin yer aldığı birçok haber sitesinde özellikle bu vakaların yaşandığı kurumların diğer sağlık hizmeti sunan kurumlardan daha ekonomik ve düşük maliyetli olduğu söylenmiş ve bu yerlere başvuran hastaların bu yerleri sosyal medya sitelerinden ya da internet sitelerinden kendilerinin bulduğuna da yer verilmiştir. Dava konusu olan bu durumların birçoğunun malpraktis davası olduğuna ve açılan tazminat davalarının hastalar lehine olumlu sonuçlandığına da değinilmiştir. Üstelik bu haberlerin son yıllarda artması ile hükümetlerin vatandaşlarına Türkiye’ye gitmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu haberler de yer almaktadır. İngiltere Türkiye’ye gelen 22 sağlık turisti İngiliz vatandaşının öldüğü başlığıyla vatandaşlarını sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye gitmeme konusunda uyarmıştır. (Bkz; Euronews.travel, 2022). Küçük bir ürün alışverişinde dahi tüketiciler olarak bizden önceki müşterilerin deneyimlerini paylaştığı yorumlar kısmındaki olumsuz yorumlar alış fikrimizi etkilemektedir. Bu sebeple özellikle insan canının söz konusu olduğu bu durumlarda Türkiye’nin yabancı basında bu denli sert kelimelerle birlikte aynı başlıkta yer alması ve bu kötü deneyimleri hastaların büyük kitleye sahip sosyal medya hesaplarından duyurması Türkiye aleyhine işleyebilmektedir. Bu sebeple yapılan araştırma sonucu ulaşılan ve yadsınamaz olan bir durum, bu yerlerin çok düşük ücretlerle iş yaptığıdır (Çiftçi ve Arslan, 2023). Sağlık bakanlığı ve yetkili diğer mercilerle insan canının ihmale gelmeyeceği bu kurumlarda denetimlerin artması, sosyal medya ve internet sitelerinde yapılan reklamların irdelenmesi ve kısıtlanması, işlerini kötüye kullanıp Türkiye adına da kötü izlenim bırakacak yerlerin önüne geçilmesi Sağlık Turizmi alanında yaşanacak bu negatifliklerin azaltılması için yapılacaklar arasında bir öneridir. Olumlu haberlerle her ne kadar öne çıkacak muhteşem bir sağlık hizmetine sahip olduğumuzu kanıtlasak da var olan olumsuz haberler de bir o kadar sağlık turizm faaliyetine darbe vurabilir.

KAYNAKÇA:

Çiftçi, G. ve Arslan, S. (2023). Sağlık Turizmi Kapsamında Yabancı Basına Yansıyan Olaylar Malpraktis mi? (Uluslararası-Tam metin bildiri) Yayın yeri: 10th International Baskent Congress on Medicine, Nursing, and Health Sciences.

Euronews.travel, (2022). Turkey travel warning issued by UK government following 22 ‘medical tourism’ deaths.Erişim: https://www.euronews.com/travel/2022/12/22/turkey-travel-warning-issued-by-uk-government-following-22-medical-tourism-deaths

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: