Toplum Yapay Zeka İle Dental Tanı Konmasına Hazır Mı?

Hüseyin Gürkan GÜNEÇ  İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7056-7876 Türkiye

Sıtkı Selçuk GÖKYAY  Bu kişi benim İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ (DR) 0000-0003-2660-6329 Türkiye

Emine KAYA Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 0000-0002-9347-148X Türkiye

Kader CESUR AYDIN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6429-4197 Türkiye

ÖZ

Amaç: Çalışmamızın amacı, diş hekimliği pratiğinde kullanıma sunulmuş/sunulacak olan yapay zeka destekli dental tanı yapabilen uygulamalar ile koruyucu hekimlik ve kişiselleştirilmiş sağlık uygulamalarına Türk toplumunun bakış açısını belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Web esaslı anket platformu kullanılarak, 29 adet kapalı uçlu ve 2 adet açık uçlu toplam 31 adet farklı soru ile hazırlanmış olan anketimiz ana dili Türkçe olan 307 kişiye çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Anketimizin soruları iki Endodontist, bir Pedodontist ve bir Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı diş hekimi tarafından hazırlanmıştır. Sorular “ağız-diş sağlığı politikaları ve okur-yazarlığı, koruyucu diş hekimliği uygulamaları, diş hekimine erişim, ağız-diş sağlığı ve teknoloji işbirliği, diş hekimliğinde yapay zeka uygulamaları” başlıkları içerisinde yer almaktadır.
Bulgular: Ankete katılan kişilerden; % 78.2’si “sağlık faliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşmadığını düşünürken”, % 44.6’sı “ağız ve diş sağlığı hakkında bilgisinin yeterli olduğunu”, % 54.1’i “koruyucu diş hekimliği uygulamalarından yararlanamadığını”, % 55.7’si “diş hekiminin dental tanı ve teşhis koyarkenki geçirdiği sürenin uzamasının dental anksiyete seviyelerini etkilediğini”, % 60.9’u “hissettikleri ağız ve diş sağlığı problemlerinde internetten etkin ve doğru bilgiye erişemediğini”, % 83.7’si “Yapay zeka uygulamalarının dental tanı ve teşhiste etkili olabileceğini düşündüğünü” ve % 93.8’i “diş hekimi ve yapay zekannın ortaklaşa çalışabileceğini” düşünmektedir.
Sonuç: Bu çalışma, Türk toplumunun ağız ve diş sağlığı konusundaki değerlendirmelerini ortaya koyarken, diş hekimliğinde yeni teknolojilerin kullanılması gerektiğini de göstermektedir. Bununla birlikte, yapay zeka tabanlı ağız-diş sağlığı uygulamalarının diş hekimliği pratiğinde kullanılması gerektiği ve bu tip uygulamaların hem koruyucu hekimlik hem de dental sağlık turizmi gibi konularda toplumun yararına rol alacağı sonucunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Yapay ZekaDiş HekimliğiKoruyucu HekimlikDental Tanı

Kaynak: Güneç H. G. , Gökyay S. S. , Kaya E. , Cesur Aydın K. TOPLUM YAPAY ZEKA İLE DENTAL TANI KONMASINA HAZIR MI?. Selcuk Dental Journal. 2022; 9(1): 200-207.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1704890

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: