Sağlık Turizminin Gözde Şehri Kayseri’de Yenilikçi Yaklaşımlar: Bütüncül(Holistik) Tıp ve Hippoterapi Uygulamaları

Nihat ÇAM, nihat.cam27@gmail.com

Bütüncül Tıp Uygulamaları, adından da anlaşılacağı gibi sağlığın bütününü kapsayan bir sağlık yaklaşımıdır. Holistik tıp adıyla da bilinen uygulamalar kişinin hastalığından çok, hastalığa sebep olan etkenlerle ilgilenir ve onlara, doğal dengeler üzerine kurulmuş çalışmalarıyla yaklaşır. Bu uygulamalar, kişiyi bir bütün olarak ele alıp onları; sosyal, kültürel, çevresel gibi kişiyi etkileyen birçok faktörlerin tüm yönleriyle değerlendirilmesidir. Belli bir hastalık üzerinden değil, tüm olasılıklar üzerinden inceleyip, hastanın daha çok kendisine önem verilen bir tedavi yöntemidir. Bütüncül tıp uygulamaları, modern tıbbın ve geleneksel tıp yöntemlerinin harmanlanarak birlikte kullanılması esasına dayanır. Holistik tıp tedavi yöntemlerini uygulayan hekimler, öncesinde rutin tahlil, tetkik, laboratuvar yöntemlerinden destek alır ve hastaya bütüncül bir tedavi yaklaşımı sunar. Bütüncül Tıp Uygulamaları genel olarak, hastaya bir yaşam şekli, bir hayat planı sunar. Onların beslenmesinden, alacağı takviyelerden, sosyal ve iş çevrelerine, özel yaşamından, psikolojik durumuna kadar ilgilenir ve bir yaşam değişikliği planı sunar. Hippoterapi uygulamaları da bütüncül tedavi yöntemleri içerisinde destekleyici bir uygulama olarak göze çarpmaktadır.

Hippoterapi, atın çok boyutlu hareketini kullanarak uygulanan tedavi yöntemine verilen isimdir. Eski Yunanca’da  “Hippos”,  at anlamına gelmektedir. Tarihsel olarak, atın tedavideki yararları MÖ. 460 yıllarında fark edilmiştir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde Hippoterapi oldukça yaygınlaşmıştır. Hippoterapinin çok keyifli bir tedavi biçimi olmasıyla kişinin tedavi sürecine aktif katılımı sağlanır. Terapi atlarının uysal, sevgi dolu, dost canlısı ve özgüvenli oluşları çocuklarında kendilerine bunu rol model almalarıyla büyük başarılar sağlanmıştır. Etrafına karşı kayıtsız olan bir çocuğun atın varlığını, etrafını kabullenmesi, hiperaktif çocuğun sakinleşmesi, dikkat eksikliği olan bir çocuğun atın üzerinde durabilmek için beynini ata odaklaması bu terapinin çocuğa sağladığı katkılardandır. Bir at dakikada yaklaşık yüz titreşimsel sinyali biniciye aktarabilir. Böylece refleks düzeyde, binicinin hemen hemen tüm kas grupları çalıştırılmış; ince motor becerilerinin gelişimi uyarılmış; karmaşık, hassas ve net hareketlerin oluşumu sağlanmış olur. Hippoterapi; Otizm, Down sendromu, Hiperaktivite, Serebral Palsy, İşitme – öğrenme bozuklukları, Zihinsel gerilik ve içe kapanıklık,  Bazı omurilik hastalıkları, İnme, beyin felci, Ortopedik hastalıklar, Beyin yaralanmaları, madde bağımlılıkları ve onkolojik hastalıkları olan danışanlarda uygulanabilir. Hippoterapi sonrası bireyin kazanımları; Doğru yürüyüş paternini geliştirir, Pelvik ve lumbar bölge eklemlerinin mobilitesini artırır, Baş ve gövde kontrolünü artırarak, postürü geliştirir, Denge reaksiyonlarını uyararak, gövde dengesini geliştirir, Hareketler arası koordinasyon ve konsantrasyon sağlanır, Kas tonusu arttırılarak, kas kuvveti geliştirir, Eklem hareketliliğini geliştirir, Kalp-damar sistemini geliştirir, metabolizmayı uyarır, Solunum sistemini geliştirir, Spastisiteyi ve kontraktürleri azaltır. Patolojik refleksleri azaltır veya ortadan kaldırır. Mesane kontrolünü geliştirir, bağırsağın itme hareketlerini uyararak bağırsak problemlerini azaltır. Sosyal iletişimi ve konuşma becerisini geliştirir. Kendine güven duygusunu geliştirir.

Günümüzdeki anlamı Güzel atlar şehri olan Kapadokya’nın başkenti olan Kayseri’de de Bütüncül Tıp ve Hippoterapi uygulamalarının yapılabileceği hem klinik hem de at çiftlikleri üst düzey kalite standartlarında hizmetler sunmaktadır.  Sağlık turizmi kapsamında Bütüncül tıp ve Hippoterapi uygulamaları gibi yenilikçi yaklaşımlar sektörde önemli bir yer tutmaktadır.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: