Sağlık Turizminde Medikal Uygulamalar

Doç. Dr. İshak Suat Övey, Öğr. Gör. Erhan Dağ & Dr. Yaşar Demir

Niş bir turizm pazarı olan medikal turizm başlangıcından bugüne önemli bir gelişme göstermiştir. Küresel medikal turizm sektörünün değerinin 2025 yılına kadar 3 trilyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Küresel medikal turizmin büyümesi Tayland, Tayvan, Singapur, Malezya, Kosta Rika, Meksika, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin katılımıyla sağlanmaktadır. Bu gelişmekte olan ülkelerde medikal turizm endüstrisinin önemli ölçüde büyümesine çeşitli faktörler katkıda bulunmuştur. Bunlardan birkaçı kalifiye sağlık personeli, çok çeşitli tıbbı tedaviler, daha uygun maliyetler, uygun döviz kurları, ucuz seyahat ücretleri, daha kısa bekleme süreleri ve gelişmiş teknolojik altyapı olanaklarıdır. Türkiye ise sağlık turizmi hastaları için avantajlı bir ülke konumundadır. Türkiye’nin tercih sebebi; sağlık hizmet kalitesi, ucuz hizmet sunumu, bekleme süresindeki kısalık, gelişmiş sağlık altyapısı ve teknolojisi, Akdeniz iklimi sebebiyle tatil imkânlarının ve gezilecek tarihî yerlerin fazlalığı olarak sıralanabilir.

Kaynak: “Sağlık Turizmi Uygulamaları” kitabı içinde, “Sağlık Turizminde Medikal Uygulamalar” kitap bölümü.

Atıf: Övey İS, Dağ E, Demir Y. (2022). Sağlık turizminde medikal uygulamalar. İ. Sağ, İ.Şimşir ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Uygulamaları içinde. Ankara; Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-427-271-4

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: