Sağlık Turizminde Malpraktisin Milletler Arası Hukuk Yönüyle İrdelenmesi

Canberk Şen, Feza Şen, Ümit Erdem

Sağlık ve turizm ayrı ayrı faaliyet kolları olmakla birlikte her ikisinin globalizasyon sonrası tüm dünyaca bir noktada kesiştikleri fark edildi. Bu kesişim noktası ise “sağlık turizmi”dir. Çeşitli faktörler ile genişleyen sağlık turizmi, sadece bireylerin sağlığına kavuşmak için talep ettikleri “medikal turizm” boyutuna kadar evrildi. Tıp denildiğinde, hasta ve hekim ilişkileri ile birlikte karşımıza tıbbi uygulamadan kaynaklanan kötü uygulama örnekleri ile karşılaşan hastalar çıkmaktadır. Bu durumdaki bireylerin kayıplarının giderilmesi de önem arz etmektedir. Bahsi geçen hususa ek olarak bireyin yaşadığı ülke dışında sağlık hizmeti aldığı ve menfi bir olay yaşaması neticesinde meydana gelen durumun nasıl çözümleneceği hususu da yoruma açık ve çözüm bekleyen bir alandır. Günümüzde sağlık turizmi kapsamında yer alan medikal turizm esnasında ve/veya sonrasında oluşan malpraktis olgularının hukuki boyutuyla ele alınması ve çözüm yollarının belirlenmesi esaslı bir husustur. Sağlık turizminden gelecek için umudu olan ülkemiz sağlık dinamiklerinin “medikal turizmde malpraktis” hususunda değerlendirme yapılabilmesi ve iş akış algoritmalarına yol göstermesi adına bu makale derlenmiştir.

Kaynak: “Sağlık Turizmi Uygulamaları” kitabı içinde, “Sağlık Turizminde Malpraktisin Milletler Arası Hukuk Yönüyle İrdelenmesi” kitap bölümü.

Atıf: Şen C, Şen F, Erdem Ü. (2022). Sağlık turizminde malpraktisin milletler arası hukuk yönüyle irdelenmesi. İ. Sağ, İ.Şimşir ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Uygulamaları içinde. Ankara; Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-427-271-4

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: