Sağlık Turizminde Diyetisyenin Rolü

SAĞLIK TURİZMİNDE DİYETİSYENİN ROLÜ

F. Ebru ATABAY, featabay@gmail.com

Türkiye Diyetisyenler Derneği tüzüğüne göre diyetisyenlik; bireysel ve toplu beslenmenin plân ve programlarını düzenleyen; besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine, besinlerin besinlerle ve/veya ilaçlarla etkileşimlerine göre diyet programı plânlayan, tüm beslenme girişimlerinde eğitim veren, eğitim programlarını plânlayan, uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.


Tanımdan da anlaşılacağı gibi; bireylerin sağlıklarını korumak, yaşam kalitelerini artırmak, hastalıklarının tıbbi tedavisinin etkinliği için her yaşta her koşulda her ortamda yeterli, dengeli, hijyenik ve kaliteli beslenmesini sağlamak diyetisyenlerin görevidir.


Günümüzde sağlık turizminin kullanımı artmış olup; sağlık/güzellik turizmi, medikal turizm ve rehabilitasyon turizmi en belli başlı alanlarıdır.


Sağlık/ güzellik turizmi SPA ziyaretleri, diyet, sağlıklı beslenme ve fitness uygulamaları, çamur ve yosun banyoları, güzellik uygulamaları ve doğal ürünler ile sağlıklı yaşam yöntemleriyle yapılan vücut bakımlarını içeren bütüncül faaliyetleri kapsar. Sağlık/güzellik turizminin etkinliği için diyetisyenlerden beslenme ve diyet danışmanlığı alınması yanında ,bu uygulamaların yapıldığı destinasyonlarda otel ve restoranlarda yiyecek içecek sorumlusu olarak da fayda sağlanabilir.


Medikal turizm sağlık ihtiyaçlarına göre belirlenen turizm çeşididir. Medikal turizmde öne çıkan başlıca tedaviler; plastik cerrahi, diş hekimliği, kardiyoloji, ortopedi, bariatrik (obezite) cerrahi, doğurganlık/üreme sistemi, organ, hücre ve doku nakli; göz ameliyatı ve tanı ve kontroller olarak karşımıza çıkmaktadır. Medikal turizm kapsamında verilen sağlık otelciliği hizmetinde diyetisyenlerimizden hem diyet tedavileri hem de toplu beslenme sistemleri konusunda fayda sağlanabilir.

Rehabilitasyon turizmi ise uzayan insan ömründe sağlık koşullarını iyileştirme amacı güder ve diyaliz, yaşlı programları, bağımlılık tedavilerini kapsa. Bu noktada tedaviye yönelik ve sağlıklı, kaliteli bir yaşam için diyetisyenlerden beslenme ve diyet danışmanlığı almak yine önem kazanmaktadır.

Sağlık turizmi; hastalıkların tedavi edilmesini, sağlığını geliştirmesi ve korunmasını amaçlamaktadır. Bunu sağlamak için diyetisyenler özel sağlık durularını veya tıbbi bakımın beslenme gereklerini karşılamak üzere genel veya özel menüler düzenler, yemekleri hazırlayan ve dağıtan kimseleri gözetir, malzeme alım ve hesaplarını yönetir ve iyi beslenme alışkanlıklarını sağlamak üzere kılavuzluk yaparlar. Sağlık turizmine yönelik yapılacak çalışmaların hepsinde görüldüğü gibi diyetisyen önemli bir rol oynamaktadır.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: