Sağlık Turizminde Aracı Kuruluşlar

Dr. Gülnur Mert

Yabancı hastaların karar verme süreci doğası gereği sıkıcı ve oldukça zordur. Sonuç olarak, “talebe dayalı” bir pazar boşluğu ve girişimciler için benzersiz bir iş fırsatı vardır. Bir girişimci, sağlık hizmeti sağlayıcıları (hastaneler, klinikler ve/veya denizaşırı hekimler) ve hastalar arasında aracı olarak hareket eden bir şirket kurabilir. Hastalara ve sevdiklerine uçuş düzenlemeleri, konaklama ve hastaneler ve oteller arası transferler gibi ek hizmetler sunulabilir ve uluslararası aracı tıbbi hizmet kuruluşu olarak hareket edebilir. Sağlık turizmi söz konusu olduğunda Türkiye’nin birçok değeri bulunmaktadır. Buna rağmen sağlık turizminden elde edilen gelir, istenilen düzeyde değildir. Sağlık turizmi tanıtımı, altyapı hazırlığı, teknoloji ve insan kaynakları değerlendirmesi ile istenilen seviyelere ulaşacaktır. Literatür tarandığında sağlık turizmi ile ilgili araştırmaların yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği tespit edilmiştir. Pandeminin sağlık turizmi üzerindeki etkisi nedeniyle sağlık turizminin geleceği ve sağlık turizminin ekonomik etkisi konusunda ise hâlâ yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de sağlık turizminde aracıların rolünü ortaya koymak ve yeni gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca ülkemizin bu alanda katma değerini artırmak için kamu ve özel sektör koordinasyonunu sağlamak, bu sektördeki yatırım artışını ortaya çıkarmak, avantaj ve dezavantajlarını bilmek önem taşımaktadır.

Kaynak: “Sağlık Turizmi Uygulamaları” kitabı içinde, “Sağlık Turizminde Aracı Kuruluşlar” kitap bölümü.

Atıf: Mert, G. (2022). Sağlık turizminde aracı kuruluşlar. İ. Sağ, İ.Şimşir ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Uygulamaları içinde. Ankara; Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-427-271-4

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: