Sağlık Turizmi Sektörü İstihdam İhtiyaç Analizi

Ankara Kalkınma Ajansı sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firma ve kurumlardan ihtiyaç duydukları istihdama ilişkin tespitleri belirlemek üzere hazırlanan anket formlarının doldurulması için çağrıda bulundu.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasında, Ankara’nın sağlık turizmi alanındaki potansiyelini harekete geçirmek üzere, nitelikli turizm profesyoneli yetiştirme ve istihdam odaklı eğitim programları geliştirme, uygulama ve sektörün tanıtımı için tanıtım materyalleri ve etkinlikleri düzenleme konusunda birlikte hareket ederek sektörü ivmelendirme amacını taşıyan iş birliği protokolü 1 Aralık 2023 tarihinde imzalanmıştır.

Protokol kapsamında uygulanacak faaliyetlerden biri olan “Sağlık Turizmi Profesyoneli Eğitim Programı” ön hazırlıkları kapsamında sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kurumların (hastane, muayenehane, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, özel poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, aracı kurum vb.) söz konusu alanda eğitim almış personel ihtiyacına yönelik bir anket hazırlanmıştır.

7 sorudan oluşan kısa anketimize sağlık turizm paydaşlarımızın vereceği yanıtlar, onların ihtiyaçları doğrultusunda daha etkili eğitim programları tasarlamamıza katkı sağlayacaktır.

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firma ve kurumlarımızdan buradan ulaşabilecekleri anket formunu vakit ayırıp doldurmalarını rica eder, Ankara’nın istihdamına katkı sağlamaya yönelik çalışmalarımıza destek oldukları için şimdiden teşekkür ederiz.

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: